"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

19.01.2018

ИПИ представи първо по рода си изследване на икономическите центрове в България. Групирането в рамките на центровете е правено около т.нар. икономически ядра, които привличат значителна ежедневна трудова миграция от съседни общини, имат висока концентрация на наети лица и генерират относително голяма продукция.

Какво се случва в икономиката, когато се вдига минималната заплата

Зорница Славова / 19.01.2018
В началото на месеца Европейската централна банка публикува изследване, показващо ефекта на повишаването на минималната работна заплата (МРЗ) в Централна и Източна Европа. Изследването проучва как фирмите в осем държави, сред които и България, се приспособяват към покачванията на МРЗ. Трябва да се направи уговорката, че полевото проучване сред фирмите е проведено през 2014 г. и обхваща периода 2010-2013 година. В този период МРЗ в България нараства кумулативно с около 1/3 (от 240 лв. през 2009 г. до 310 лв. през 2013 г.) В изследването е посочено и че ефектът от вдигането на МРЗ в България е значително по-широк отколкото в другите държави заради системата на минималните осигурителни доходи, която се влияе и от МРЗ.

Какво ни подсказват икономическите центрове в България

Явор Алексиев / 19.01.2018
След дългогодишен систематичен анализ на българските области, ИПИ предприе следващата стъпка и пренесе усилията си на общинско ниво. Изследването „Икономическите центрове в България” повдига редица въпроси, чиито отговор трябва да бъде намерен във възможно най-кратки срокове, за да може понятието „регионална политика” да бъде изпълнено с повече функционален смисъл.

„Изкуствените“ общини и техните икономически последствия

Адриан Николов / 19.01.2018
Феноменът на „изкуствените“ общини само подчертава нуждата от скорошна териториално-административна реформа (наред с обстоятелството, че благодарение на негативните демографски процеси редица общини вече не отговарят на законовите изисквания за своето съществуване). В най-добрия случай такава бъдеща реформа ще бъде основана не на формални критерии и бюрократична логика, а на естествените икономически процеси.