"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

12.01.2018

На 18-ти януари 2018 г. Институтът за пазарна икономика (ИПИ) ще представи своето пилотно изследване „Икономическите центрове в България”. Изследването е единствено по рода си и ще бъде представено на кръгла маса с представители на изпълнителната и законодателната власт, бизнеса, академичните среди, гражданското общество и медиите.

Икономика на мръсния въздух в София

Петър Ганев / 12.01.2018
Едва ли някога досега гражданите на София са били толкова чувствителни на тема „мръсен въздух в столицата”, колкото в началото на тази година. Създалото се напрежение и очакванията за незабавни мерки направиха темата по-скоро политическа, а опитите на различни експерти да говорят обективно за проблема потъна в общото море от недоволство. От икономическа гледна точка има няколко неща, които си струва да се отбележат на първо време и които са свързани с недоволството на хората, наличните данни и възможните политики.

Защо частните учебни заведения не се възползваха от държавното финансиране?

Адриан Николов / 12.01.2018
При приемането на новия закон за предучилищното и училищното образование преди три години, една от най-обсъжданите теми беше предоставянето на държавно финансиране на частни училища и детски градини. Едната страна в дебата твърдеше, че това финансиране ще доведе до изравняване на конкуренцията между държавни и частни училища и ще премахне дискриминацията спрямо учениците в частните. Според другата то би представлявало субсидиране на богати деца, които не се нуждаят от държавните средства, за да получат образование. Досега дебатът оставаше изцяло теоретичен, но вече знаем, че всъщност е бил безсмислен, тъй като въпреки предоставената им възможност, много малък брой частни учебни заведения са се възползвали от нея.

Държавата смята да решава вместо нас и за втората пенсия*

Калоян Стайков / 12.01.2018
Скоро първите работещи, родени след 1959 година и внасяли по задължение част от осигуровките си в частни фондове, ще могат да получат от тях първите си пенсии. Добре, но все още липсва механизъм за изплащането на тези пенсии, което е парадоксално - работещите ще имат право на тях, но частните пенсионни фондове не могат да им ги изплатят. Едва преди дни се появи проект на концепция за начина, по който ще се изплаща т.нар. втора пенсия. Хубаво е, че най-сетне има визия. Лошото е, че тя е изготвена прекалено късно.

Електроенергийната политика като проба и грешка

Калоян Стайков / 12.01.2018
Енергетиката и в частност електроенергетиката е инертен отрасъл, в който решенията следва да не се вземат прибързано, да са достатъчно добре аргументирани и да има оценка за ефектите от тях, тъй като пълните последствия от тях се проявяват след години. Ако се съди по общия управленски подход към реформите в електроенергетиката, човек може да остане с впечатление, че той се придържа към тази максима. Достатъчно е да си спомним от колко години се говори за либерализирането на пазара (управляващите и регулатора обещаваха, че от 1 януари 2016 г. пазарът ще е напълно освободен), а сега се говори за плавен преход и промени евентуално след пет години.

Върховенството на правото, НПК, ГПК и ... те така

Иван Брегов / 12.01.2018
Нека проследим колко „върховенство на правото” съдържат действията по изменение на основни закони в страната през последните месеци. Ще припомним, че за малко повече от половин година бяха ревизирани двата основни процесуални закона – Гражданският процесуален кодекс (ГПК) и Наказателно-процесуалният кодекс (НПК). Предложени са и широкообхватни изменения и на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Набързо, с две последователни като действие и противоречиви като резултат изменения беше „ошетан” и организационният за правосъдието Закон за съдебната власт. Имаме и обединение на няколко стари закона под ново име - Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.