"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев и Иван Брегов / 05.01.2018

Новата година започна ударно с голям протест в отговор на правителствените решения за Пирин. Тъй като казусът е правно-икономически, в тази статия ще представим общия поглед на икономист и правист, които са познати в позициите си в защита на частната инициатива, както и срещу политическата корупция и опитите за овладяване на съдебната система.

Имат ли сила институциите да придобият надпартиен облик в антикорупционното говорене?

Иван Брегов / 05.01.2018
Ветото на президента върху т.нар. антикорупционен закон потвърждава тезата за принципно грешен и в цялост лошо написан законопроект въпреки претенцията да урежда детайлно материята. На практика не се е получила цялостна уредба, а по-скоро текстови хаос от препращания към други закони и хаос относно спрямо кои лица е приложим законът. Механичният сбор на текстове поставя в риск реалното провеждане на политика по борба с корупцията. Възприетият подход при предотвратяване и установяване конфликт на интереси е отстъпление от действащия към момента режим и по-скоро се връща към неефективния модел от периода 2009-2011 г.

Фискът през 2017 – прилики и отлики с предходни години

Десислава Николова / 05.01.2018
От гледна точка на изпълнението през годината, както и на крайния резултат (излишък), фискалната 2017 г. много наподобява 2016 година. Тогава също имаше натрупване на сериозен излишък през годината, част от който се запази и в края ѝ. Особеното на 2016 г. беше, че в крайна сметка излишъкът в края на годината се дължеше изцяло на европейските средства, които отчетоха положителен баланс от 2,2 млрд. за годината заради бавния старт на новия програмен период. По националния бюджет тогава се отчете дефицит от 743 млн. лева, като само за месец декември натрупаният излишък от 1,77 млрд. лева до ноември изчезна и бързо се превърна в дефицит.

Ползи и предизвикателства пред балкански митнически съюз

Адриан Николов / 05.01.2018
Въпреки вътрешните трусове и политически сблъсъци, разширяването на ЕС продължава да е на дневен ред. Доказателство за това са обявените по-рано тази година планове за създаване на митнически съюз и общ пазар на Западните Балкани – мярка, която преди всичко цели по-лесната интеграция на страните в ЕС чрез включването им първо в негова „олекотена“ версия.