"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

2017 година – най-силната икономически от кризата насам

Десислава Николова / 22.12.2017
Не би било пресилено да се каже, че 2017 година беше най-силната година в икономически план от кризата насам, т.е. за последните 9 години. Растежът за цялата година се очаква да бъде поне 4%, пазарът на труда създаде рекорден брой нови работни места, а заетостта по последни данни е на най-високото си ниво изобщо, т.е. откакто НСИ провежда наблюдението си на работната сила (от 2003 г.). Коефициентът на заетост достигна 68,5% през третото тримесечие на 2017 г. за населението на 15-64 г. – предишният рекорд беше 65% и бе поставен през третото тримесечие на 2008 г.

Фискалната 2017 г. – различна, но все пак същата

Калоян Стайков / 22.12.2017
Изминалата фискална година силно се отличава от предходните няколко години и може да се нарече „спокойна” за публичните финанси. През 2013 г. се провеждат предсрочни парламентарни избори, които водят до срив в събираемостта на бюджетните приходи и увеличени разходи. През 2014 г. отново се провеждат предсрочни парламентарни избори, които водят до същите негативни последствия за бюджета, а към тях се прибавя и отнемането на лиценза на КТБ и необходимостта от допълнителни публични разходи за изплащане на гарантираните депозити в банката. През 2015 г. приключва разплащането по европейски проекти от предходния програмен период, което води до рекордно високи капиталови разходи. През 2016 г. държавният бюджет бе принуден да отпусне над 1 млрд. лв. непредвидени разходи за покриване на задълженията на Националната електрическа компания по арбитражно дело за закупуване на оборудване за АЕЦ „Белене”. През 2017 г. такива изненади липсват.

Обзор на регионалното развитие в България

Зорница Славова / 22.12.2017
Въпреки че столицата отново е областта с най-добро икономическо и социално развитие и изпреварва всички други области в повечето показатели, редица области се открояват в развитието на различни сфери на регионалния икономически и социален живот. Ето кои области и за какво биха могли на получат приз за представяне и развитие.

Реформите в образованието: докъде стигнахме и накъде отиваме

Адриан Николов / 22.12.2017
Изминалата година беше доста бурна за системата на училищно образование. Още преди парламентарните избори реформата ѝ беше сред фокусите на политическата борба, а след тях станахме свидетели на редица промени, които целят да се справят с недъзите ѝ. Въпреки това голяма част от най-важните и необходими реформи все още остават в бъдещето, а изпълнението им е под въпрос.

От години съдебната реформа живее една и съща година

Иван Брегов / 22.12.2017
2017 година силно прилича на всяка една от останалите съдебни години от прехода. Отново на всички е известно какви действия трябва да бъдат извършени, за да имаме работещо и справедливо правосъдие. И отново политиците правят или обратното на препоръчаното, или нищо. В същото време във всеки удобен момент се отчитат успехи и напредък, а неуспехите са строго пазени в тайна, все едно са съдържанието на коледен подарък.

Пазар на труда и социална политика през 2017 и 2018 г.

Явор Алексиев / 22.12.2017
Ако трябва да определим политиките в социалната сфера и пазара на труда през изминаващата 2017 г. с една дума, то тя би била „разнопосочни”. Някои от тях бяха осъзнати, мотивирани и в правилната посока, други бяха направени повече насън, отколкото наяве, а трети бяха залитане към откровен популизъм. Ако при следващото забавяне на икономиката отново загубим 400-500 хиляди работни места, вината ще бъде именно на настоящия кабинет, тъй като той има уникалната възможност да превърне политиката в щит срещу бъдещи сътресения. Алтернативата е тя да остане просто метла. Метла за прикриване на проблемите в други системи.