Още няколко стъпки за по-лесното наемане на чужденци
Явор Алексиев / 15.12.2017
Пазарът на труда в България изпраща една от най-силните си години от началото на XXI век. Достигането на рекордна заетост на населението в работоспособна възраст и (почти) рекордно ниска безработица бяха съпроводени с повишена икономическа активност и невиждан от годините преди кризата ръст на възнагражденията. В условията на увеличаващ се недостиг на труд необходимостта от осигуряване на по-лесен достъп на чуждестранни граждани до пазара на труда все повече изглежда като осъзнат от правителството проблем.
Какво е състоянието на висшето образование през 2017 г.
Зорница Славова / 15.12.2017
Независимо, че обхватът на рейтинговата система на висшите училища пострада сериозно тази година, изданието за 2017 г. отново показва основните тенденции на висшето образование в страната. Индикаторите за 51 висши училища и 52 професионални направления вече не включват социологическо проучване сред студентите, но измерват успешно различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битови и административни услуги, престижа и регионалната значимост на висшите училища, както и реализацията на завършилите на пазара на труда.
Коли за сирене, или споразумението за търговско сътрудничество между ЕС и Япония
Весела Кръстанова* / 15.12.2017
ЕС и Япония подписаха договор за свободна търговия миналата седмица. Той създава най-голямата зона за свободна търговия, представляваща около ¼ от световното БВП и включваща 600 милиона души. Предстои представянето му в Европейския парламент за гласуване и ратифицирането му от страните членки на съюза, като желанието на Европейската комисия е то да влезе в сила до 2019 г. Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер определи сделката като „мощен политически сигнал към света, държейки високо знамето на свободната и справедлива търговия“.