"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Явор Алексиев / 08.12.2017

Като цяло, данните показват, че стандартът на живот на българските домакинства продължава да се подобрява през 2016 г., като това важи за абсолютно всички подоходни групи – от най-бедните до най-богатите. Основна причина за това са както добрият икономически растеж и ръстът на заетостта, но роля играе и дефлацията в част от наблюдавания период. Тази тенденция на повишаване на благосъстоянието на българските домакинства е дългосрочна и е в унисон с процеса на догонване на по-развитите европейски страни от страна на България.

Лесните решения в здравеопазването не дават резултат

Калоян Стайков / 08.12.2017
Всяка нормална история има начало, среда и край – в тази последователност, но през последните две седмици няколко държавни органа нагледно показаха как това не се отнася за държавната политика. Това стана след като управляващите наложиха мораториум върху финансирането на нови лекарства и нови медицински дейности със средства от НЗОК (край), след това обясниха, че причината за него са кражбите в сектора (начало), след което обявиха, че текат разследвания относно незаконния паралелен износ на лекарства и източването на държавни и общински болници (среда). По този начин управляващите за пореден път слагат каруцата пред коня, като взимат мерки без да е изяснен проблемът и неговата причина, а после отново ще се чудят защо мерките не работят.

Има ли добри новини при образованието

Зорница Славова / 08.12.2017
Позицията на класацията в PIRLS и тази година показва, че четенето на българските ученици в края на началното образование е на относително добро ниво, но достъпът до качествено образование остава силно неравен и това се отразява в голяма степен на резултатите в последващите образователни степени.

Напразните усилия на любовта (между депутатите и главния прокурор)

Иван Брегов / 08.12.2017
И тъй като критикуващите главния прокурор често са упреквани, че това е персонална атака, а не критика към модела, ето и няколко въпроса пряко свързани с мандата на настоящия главен прокурор: 1. Как оценявате процедурата по Вашия избор, г-н Цацаров, при която Висшият съдебен съвет наруши процедурните правила? Допринася ли това за добрите демократични практики по реформа на правосъдието? 2. Как оценявате действията си по ЦУМ-гейт, г-н Цацаров? Демократичен стандарт ли е действащ главен прокурор да упражнява натиск върху бизнеса по време на предизборна кампания, и то в офиса на висш партиен функционер? 3. Какви са основните Ви успехи, г-н Цацаров, на 5-та година от 7-годишния Ви мандат и как си обяснявате липсата на осъдителни присъди срещу лица по високите етажи на властта?

За атестирането на съдиите, прокурорите и следователите

Иван Брегов / 08.12.2017
Вместо законодателният пропуск да бъде поправен чрез последователно прилагане поне в процедурата за назначаване, се стига до разширителното му тълкуване в частната полза на един от кандидатите. Така всъщност пред останалите участници се поставят допълнителни критерии, докато за явяващия се от върховна инстанция режимът е облекчаващ, основаващ се на привилегия и неравно третиране.