"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Какво казаха и какво разбрахме за АЕЦ „Белене”

Калоян Стайков / 24.11.2017
С други думи на теория проектът "Белене" може и да е жизнеспособен при определени условия по същия начин, по който аз мога да надиграя Григор Димитров, ако е с вързана дясна ръка, тежести на краката и превръзка на едното око. На практика обаче ситуацията е малко по-различна.

Чуждестранните работници и българската икономика

Явор Алексиев / 24.11.2017
България може да е най-бедната страна в ЕС, но все пак е страна от ЕС и самото обстоятелство, че граждани от други страни имат желание да работят тук е показателно за напредъка ни в редица отношения, включително нивото на заплащане и условията на труд. При какви условия трябва да става това е обект на друг анализ. Очевидно е, обаче, че недостигът на работници важи за все повече икономически дейности и професии с продължаването на икономическия подем в страната.

Какво ще правим с дуалното образование

Зорница Славова / 24.11.2017
На организираните тази седмица конференции за дуално образование всички заинтересовани страни (управляващи, училища, бизнеси, експерти, ученици, родители) дадоха ясни индикации, че дуалното обучение е от огромно значение за ефективното професионално образование и повсеместното му прилагане не трябва повече да бъде отлагано. Обсъдиха се и няколко ключови елемента, които биха могли още повече да засилят положителния ефект от професионалното образование и дуалното обучение:

Оценка на въздействието на разпоредбите, регламентиращи бутилирането на натурални минерални и изворни води в законопроекта за храните

22.11.2017
Във връзка с предстоящото обсъждане в Народното събрание на второ четене на проекта на Закон за храните, внесен от Министерски съвет, публикуваме резюмето на изготвената от доц. д-р Красен Станчев оценка на въздействието на разпоредбите в законопроекта, регламентиращи бутилирането на натурални минерални и изворни води.

Юридическото образование като елемент от съдебната реформа

Иван Брегов / 24.11.2017
Неуспехите в реформата на съдебната власт намират проявление и в образованието. А по този начин се възпроизвежда правното статукво на неприятни последици. Огромният печеливш е корупционната среда в България – недобрите професионалисти се превръщат в добър обслужващ персонал на тъмни интереси.

Икономически профил на община Банско

Институт за пазарна икономика / 24.11.2017
Във връзка с дебатите около развитието на зимния туризъм в Банско, ИПИ реши да публикува Икономическия профил на община Банско, изготвен от ИПИ преди малко повече от година за ползване от местната власт.

Как се развива българската инфраструктура според новия доклад на ЕВБР?

Адриан Николов / 24.11.2017
Връзката между подобряването на инфраструктурата и цялостното икономическо развитие е видима, една от основните видими пречки при разгледаните държави са корупцията и липсата на прозрачност. Ако те не бъдат преодолени, има риск от значително намаляване на положителните ефекти.