"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 27.10.2017

Големият проблем на дискреционните мерки е не само че те всъщност са бреме върху частния сектор (в рамките на поне 450 млн. лв. конкретно през 2018 г.), но и че не личи да постигат каквато и да е било промяна в обществената сфера извън наливането на пари за заплати и пенсии. Нещо повече, големият фокус върху училищното образование всъщност следва да се чете като анти-реформа по отношение на делегираните бюджети – вместо промяна към финансиране на качество, се връщаме към финансирането на паралелки. Това е и най-големият пример, че дискреционните мерки не са в посоката пари срещу реформи, а по-скоро пари срещу подкрепа. Всичко това е финансирано с по-високи данъци въпреки благоприятната макроикономическа среда. Все пак остава и добрата новина, че макар да прахосваме, поне държим бюджетното салдо и не се пускаме по румънската „пързалка”.

Бюджетна шизофрения или колко е важен излишъкът при растяща икономика

Десислава Николова / 27.10.2017
Ако питаме министерството на финансите, излишъкът никак не е важен, напротив – могат спокойно да се залагат дефицити и да се измества консолидацията на бюджетните финанси напред във времето, без тя никога да се случва. Всъщност това е твърдият курс на настоящия (и бивш) министър на финансите, към който министерството под това си ръководство стриктно се придържа в бюджетните си рамки.

Водопадът и неговият директор

Иван Брегов / 27.10.2017
След важните за съдебната власт избори през годината –за нов състав на Висшия съдебен съвет и за председател на Върховния административен съд (ВАС), предстои прокурорската колегия на ВСС да определи директор на Националната следствена служба (НСл.С), с което да приключи изборната съдебна година. Замислената като конкурс процедура предстои да се проведе при участието на един единствен кандидат, а именно един от настоящите заместници на главния прокурор - Борислав Сарафов.

Бюджетът расте и в криза, и в бум, а реформите се оставят за друг път

Калоян Стайков / 27.10.2017
Докато в периода 2009-2012 г. наблюдаваме механично свиване на разходите без реални реформи в публичните сфери с обяснението, че е криза и реформите са трудни, от три години икономиката се развива добре и разходите растат, но пак няма реформи, защото всичко е наред. Да, бюджетът може да си позволи увеличение на разходите, но може да се помисли и за планиране на излишъци, тъй като настоящата ситуация няма да продължи вечно. Ако по време на криза правителството харчи от натрупаните спестявания и поема нови задължения, не е ли логично по време на икономически растеж да се трупат спестявания и да се намалява дългът? Последното е още по-валидно, като се има предвид ниската ефективност на публичните разходи – колкото и да се увеличават, добавената стойност изглежда пренебрежимо малка.

Ще финансираме образованието според качеството, ама друг път

Адриан Николов / 27.10.2017
Проектобюджетът дойде заедно с дългоочакваната реформа на модела на финансиране на предучилищното и училищното образование. Изменението на формулата на за формиране на делегираните бюджети на училищата отговаря на представените преди няколко седмици предложения. Новата информация, с която разполагаме, са конкретните размери на новите разходни стандарти за паралелка и училище, включени в проект за решение на Министерски съвет за тяхното определяне, които позволяват да се направи конкретна оценка на новия модел и въздействието му върху различните типове училища.

Детските надбавки: първи стъпки в промяната на модела?

Явор Алексиев / 27.10.2017
През 2018 г. се прави първа стъпка към диференциация на плащанията – нещо, за което ИПИ отдавна апелира. Критерият вече ще съдържа две стъпки, като семействата с доход до 400 лв. на лице ще получават пълния размер на помощта, а тези с доход на лице между 400,01 и 500 лв. ще имат право на 80% от нея.