"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Данъчните промени са насочени към администрацията, а не към икономиката

Калоян Стайков / 21.09.2017
Както бизнесът не съществува самоцелно, а предлага стоки и услуги, а оттам зависи от своите клиенти, така и администрацията не съществува самоцелно и би трябвало работата ѝ да е в услуга на икономиката, а не да ѝ пречи. Улесняването и оптимизирането на работата на администрацията не може да е крайна цел на законодателните промени, а е единствено инструмент, който да намали разходите на държавата и да улесни бизнеса в неговото задължение за отчетност пред тази администрация. Защото бизнес без администрация може да има, но администрация без бизнес – не.

Политически послушните стават и олигархично удобните членове на ВСС

Иван Брегов / 21.09.2017
По замисъл зад постигането на квалифицираното мнозинство за избор на членове на Висшия съдебен съвет трябва да стои общото съгласие на партиите кои лица са носители на безспорни нравствени и професионални качества и няма да им изменят при натиск в решителен момент. Във философията на правото това е т. нар. консенсус на припокриването, при който народните избраници трябва да отстояват обществено значими каузи и са постигнали съгласие по това кои са каузите и решенията на базата на приемане на своите аргументи. При нас, обаче, става точно обратното. Квалифицираното мнозинство бива параван за това управляващите да излъчат също толкова недостойни и некадърни кандидати, колкото и предполагаемата опозиция.

Предучилищната от 4-годишна възраст ли ще оправи образованието

Зорница Славова / 21.09.2017
Образованието на населението безспорно е от ключово значение за развитието на всяка една икономика. Образованието в България безспорно не блести с качество, поне на фона на страните в Европа (ако съдим от реномирани международни изследвания като PISA на ОИСР). Законът на училищното и предучилищното образование закъсня с няколко години заради политическата криза в страната, но дори и пълното му пренаписване и действието му през първата година показаха, че проблемите не се решават само с нормативни промени. Така, напоследък държавата отново се е заела да позакърпи пробойните, продължавайки да заобикаля по-смела реформа.