"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Модерната търговия носи икономически ползи за страната

04.09.2017
Целта на изследването „Видимите и невидимите ефекти от навлизането на модерната търговия в България: факти срещу митове” е да подложи на проверка редица популярни твърдения за модерната търговия в България. Последните често стават основание за политически действия и дори законодателни инициативи срещу модерните търговски формати.

Проблемът не е паралелният износ на лекарства, а ниските доходи

Калоян Стайков / 08.09.2017
Благодарение на сгрешената регулаторна политика, съвсем естествено се получава така, че в условията на единен европейски пазар и свободно движение на стоки на местния пазар се образува дефицит на лекарства. Абсурдно е държавната политика да е насочена основно към поддържане на ниски цени, което е доказано вредно както за икономиката като цяло, така и за самите потребители.

Относно някои проблеми по изборите за Висш съдебен съвет

Иван Брегов / 08.09.2017
Нито една парламентарно представена партия не започва дебат по темата за нов етап конституционни и законови изменения, защото не желае да изгуби контрола и влиянието си върху съдебната власт. Така от следващата седмица се очертава още 5 години да наблюдаваме нелогични и порочни решения от страна на новоконструирания ВСС. Всекиму своето – каквото избереш – това получаваш.

Когато стане дума за заплати*

Явор Алексиев / 08.09.2017
Покупателната способност на средната работна заплата в България скъсява дистанцията с всички страни от ЕС, освен Румъния, която ни изпреварва пред последните години. При липса на грешни политики застигането ще продължи, а при прилагането на правилни такива – ще се ускори и усети по-бързо от повече работещи българи.