"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

„Дунарит” – национализация или нещо по-просто

Калоян Стайков / 01.09.2017
С встъпването си в длъжност настоящият министър на икономиката обяви, че приватизацията приключва и усилията на правителството ще са в посока развиване на държавните компании. Събитията около оръжейния завод „Дунарит” от последната седмица, а и национализацията на авиоремонтния завод „Авионамс” от средата на миналата година, показват, че целите на държавата се простират отвъд развитието на държавните компании. Въпреки че управляващите избягват да използват термина „национализация“, вероятно заради културни и исторически натрупвания, ето и дефиницията: национализация е актът на прехвърляне на частна собственост, а понякога и общинска собственост, в държавна собственост. Крайна форма на национализация е експроприацията, при която компенсация или не се изплаща, или тя е пренебрежимо ниска.

Висока ли е реалната престъпност в България

Зорница Славова / 01.09.2017
Миналата седмица коментирахме публикуваните от МВР данни за престъпленията през 2016 година. И докато регионалният анализ в рамките на страната изглежда меродавен, стабилното намаление на регистрираните престъпления общо за страната трябва да се разгледа по-внимателно. Статистиката показа, че през 2016 г. абсолютният брой на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността намалява с 1/3 спрямо 2000 г. или до 12,6 на хиляда души от населението, което е най-ниската стойност за периода.

Черно-белите учебници са окей, отнемането на деца от родителите им – не

Адриан Николов / 01.09.2017
Предложените от издателство „Просвета“ по-евтини черно-бели учебници за новата учебна година породиха много полярни мнения, а мнозина съзряха в него опит за дискриминиране на учениците според доходите на родителите им. С други думи, черно-белите учебници етикират деца на бедни родители, а цветните – на богати. В резултат на това, в центъра на дебата застана неравенството между учениците и начините на изразяването му, което измества фокуса от други, много по-големи проблеми на образователната система.