"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 25.08.2017

 Макроонеправдани ли са работниците у нас? През миналата седмица отбелязахме постигането на рекордна заетост в страната (виж тук), както и икономическите предпоставки за покачване на работните заплати, особено в силните икономически центрове. На фона на тази благоприятна макрорамка продължават да са особено актуални тезите за тежко ощетените български работници. Водещият аргумент винаги е бил, че работниците у нас, дори и отчитайки разликите в икономическото развитие, са в много по-неравностойно положение спрямо тези в Европа – последното като обща представа за средноевропейския работник. Казано по просто, тезата е, че работниците у нас получават по-малко от произведеното спрямо тези в Европа.

В кои области престъпността е най-висока и колко са разкритите престъпления

Зорница Славова / 25.08.2017
Данните показват, че относителният брой на регистрираните престъпления продължава да намалява непрекъснато и стабилно след 2013 г. и вече напълно очертава тенденция към намаление след пика в началото на кризата. Трябва да се има предвид, че не всички престъпления се регистрират, а България е сред страните, в които доверието към полицията е най-ниско.

Социален дъмпинг или свободно движение на работниците?

Адриан Николов / 25.08.2017
Обиколката на френския президент Еманюел Макрон в Източна Европа, част от която е и посещението му в България, си поставя за цел – между много други – да преговаря в полза на изменянето на правилата за командированите работници в ЕС, с цел премахване на „нелоялната конкуренция“, която в момента оказват командировани източноевропейски работници на работещите в западноевропейски страни.

Пречките пред рейтинговата система на университетите могат да я осакатят

Адриан Николов / 25.08.2017
Сред новините, които останаха на заден план тази седмица, е блокирането на обществената поръчка за обновяване на рейтингите на висшите училища и техните специалности, систематизирани в рейтинговата система на МОН. Въпреки че прекратяването на поръчката не е ново – министерството взе това си решение още на 8 юни – чак сега дойде коментарът какво ще включва тазгодишният вариант на класирането предвид прекратената поръчка.