"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 18.08.2017

Спрямо останалите страни членки на ЕС, ръстът на България е над средното, но далеч не е сред най-високите. От тези, които вече са публикували данни за второто тримесечие, шампион по растеж е Румъния с ръст от 5,7% на годишна база – същия като предходното тримесечие.

Инвеститорите не обичат нестабилност

Калоян Стайков / 18.08.2017
Често си задаваме въпроса – кои са най-важните реформи за подобряване на инвестиционната среда. Отговорът може и да е по-прост, отколкото си мислим и не зависи толкова от нови регулации и законодателни промени, а е по-скоро свързан с поведението. Ако трябва да перифразираме „парите обичат тишината” за икономиката като цяло, тя би звучала така – „инвеститорите не обичат нестабилността”.

Рекордна заетост за прехода

Петър Ганев / 18.08.2017
За второто тримесечие на 2017 г. коефициентът на заетост на населението от 15 до 64 години достигна 67,2%. Ръстът спрямо година по-рано е с 3,5 процентни пункта. Това само по себе си е огромна новина, тъй като икономиката поставя рекорд.

Ретроградното безхаберие спрямо правосъдието

Иван Брегов / 18.08.2017
Приключилият политически сезон очертава лоши съдебни години. Редовите магистрати ще работят при влошена законова и институционална среда. Нека видим какво „приятелите на народа” – политиците от системните партии - свършиха за времето, през което България се готвеше да стане и стана член на ЕС и да сравним резултатите със съседна Румъния.