"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 11.08.2017

Вероятно малцина ще са тези, които биха се противопоставили на вдигане на заплатите на учителите. Въпросът, обаче, е дали това повишение на заплатите е достатъчно и навременно и дали ще реши проблемите с ниската атрактивност на професията и спадащото качество на образованието.

Ръстът на заплатите остава значителен

Явор Алексиев / 11.08.2017
Последните данни на НСИ показват годишен ръст от 9,9% на средната брутна заплата в страната през второто тримесечие на 2017 г. Това е най-голямото увеличение от третото тримесечие на 2009 г. насам, поне що се касае до номиналния ръст на възнагражденията. В реално изражение средната брутна заплата през първото и второто тримесечие нараства със съответно 7,3 и 7,5% на годишна база.

Една година либерализираме пазара на ток, две го делиберализираме

Калоян Стайков / 11.08.2017
Каквато и да е причината за последното регулаторно решение, то ще доведе единствено до отлагане на неизбежното, а именно – изготвяне и прилагане на ясни стъпки за либерализирането на пазара. Ефектът от него, освен че ще бъде краткосрочен, ще е внасяне на допълнителна неяснота в процеса на либерализация и объркване у потребителите.

Антикорупционният закон и други прийоми за симулация

Иван Брегов / 11.08.2017
Наказателната политика на държавата по разкриване на престъпленията, преценка на събраните доказателства и повдигане на обвинение остава монополно дело на прокуратурата. Председателят на антикорупционната комисия, за разлика от съседна Румъния, няма да бъде оправомощен да повдига обвинение, т.е. той ще бъде в ролята на администратор, излъчен от Народното събрание. Оттук и аналогии с румънския модел не бива и не може да има. Очаквания за резултати в борбата с корупцията у нас – също.

Оздравяването на общини вече струва 18,5 млн. лв.

Петър Ганев / 11.08.2017
Основната структурна слабост в общинските финанси е именно липсата на адекватен собствен ресурс. Тя не само е предпоставка за изпадане във финансови затруднения, но и прави излизането от една процедура по оздравяване по-трудно поради липсата на адекватни инструменти за генериране на приходи.