"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Иван Брегов / 28.07.2017

Една година след последните изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ), с които бе направен опит да бъде уредена поне минимална независимост на съда от натиска на политиците и прокуратурата, управляващото мнозинство на практика обезличи достиженията от промените в Конституцията през 2015 г. и ЗСВ от 2016 г.

Как се определя минималната заплата по света

Адриан Николов / 28.07.2017
През последните седмици темата за минималната заплата и механизма на нейното определяне отново излезе на преден план. В тази връзка е интересно да се прегледат различните системи за определяне на минималното заплащане, прилагани по света, от които могат да се почерпят добри практики за България.

Защо държавата продължава да харчи за увеличаване на заетостта, въпреки че не знае как

Зорница Славова / 28.07.2017
Последните данни на Евростат показват много точно упорството на българските правителства да наливат пари в субсидирана заетост без грижа за действително повишаване на конкурентоспособността и социалния статус на безработните.

Министерството на младежта и спорта залага на хазарт

Иван Брегов / 28.07.2017
На този етап отговорното министерство по изпълнение на политиките по превенция на хазартна зависимост или се чувства необвързано от националните политики, или няма капацитет да упражнява функции в тази област. Така изпълнението на държавната политика в превенцията и борбата със зависимостите в хазарта ще бъдат изпълнявани на хазартен принцип.

Летен семинар "Europe & Liberty", Банско 2017

28.07.2017
В периода 16-22 юли 2017 г. в Банско се проведе традиционното издание на летния семинар "Europe & Liberty", организиран от Института за пазарна икономика, Института за икономически изследвания - Европа (IES – Europe) и Фондация за свободата „Фридрих Науман” (FNF). Семинарът беше подкрепен и от индивидуални дарители.