"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

24.07.2017

Задълбочават ли се разликите в доходите между областите в България – на този въпрос търсят отговор Институтът за пазарна икономика (ИПИ) и българската геоинформационна компания Мапекс. ИПИ и Мапекс наскоро стартираха проект за съвместен геоинформационен анализ на икономически данни.

Клас прослужено време завинаги

Десислава Николова / 21.07.2017
Въпреки всички проблеми за пазара на труда, светлата икономика и стимулите за работа, клас прослужено време вероятно ще остане да битува още дълго време в страната. Колкото бързо темата се появи на масата след несъгласуваното изказване на В. Симеонов, толкова бързо тя беше снета от дневния ред след спешна среща между премиера и синдикатите.

Битката за кариерните бонуси на ВСС е част от саморазправата със свободомислещите*

Иван Брегов / 21.07.2017
За управляващите съдебната реформа и прокламиращите я стратегии са само книжовни стенания за пред Брюксел. На местна почва реформите се разбират като тотално овладяване и саморазправа с непокорните. Средствата включват мобилизация на целия властови ресурс.

Оценка на ефикасността на публичните разходи в България в периода 2011-2015 г.

20.07.2017
ИПИ разработи методология за оценка на ефикасността на някои от основните публични разходи, която представлява съотношението между постигнатия резултат и направените разходи за него. От направения преглед се вижда, че в периода 2011-2015 г. ефикасността на публичните разходи в България остава под средните нива в ЕС, като при разходите за полиция и съдебна система разликите са значителни.

Институционалната, както и пътната инфраструктура, съществуват, но не се използват безпрепятствено

Калоян Стайков / 21.07.2017
Бай Иван иска да ходи на море, затова правителството му строи магистрала – една до Българското Черноморие и още две до Гърция и Турция. Движението по магистралите включва редица регулации, като максимална скорост от 140 км/ч, забрана за движение в лентата за принудително спиране, сигнализиране при авария на автомобила на пътя и т.н. Нарушаването на тези ограничения, както и неразумното шофиране, могат да доведат до пътнотранспортно произшествие, което може да доведе до затрудняване и дори спиране на движението по магистралата.