"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Становище на ИПИ относно промените в Закона за съдебната власт

Институт за пазарна икономика / 07.07.2017
С настоящето становище изразяваме позицията си по повод на предложените текстове в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗИД на ЗСВ) от 04.07.2017 г. и произтичащите от това политики относно функционирането на съдебната власт в Република България.

Растящият публичен дълг тежи все по-малко на икономиката

Калоян Стайков / 07.07.2017
Публичния дълг към края на май 2017 г. възлиза на около 27,1% от БВП, което е почти идентично с нивото му от края на 2014 г. С други думи натрупаните нови задължения в периода 2015-2016 г. (тъй като в номинално изражение публичният дълг расте) се увеличават с по-нисък темп в сравнение с икономиката на страната.

Резултатите от матурите отново потвърждават връзката между големината на общините и качеството на образование

Адриан Николов / 07.07.2017
Високите оценки са най-вече функция на размера на общината – колкото по-голяма е тя, толкова по-добри резултати на матурите постига. Това най-вероятно е така, защото по-големите общини успяват да привличат по-добри учители, а и социално-семейната среда на учениците в големите общини е като цяло по-благоприятна за тяхното образование.