"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Иван Брегов / 30.06.2017

Ако има нещо, по което можем да приравним всички партии в действащото Народно събрание (НС), то това е виждането им за българското правосъдие и в частност как то да бъде „реформирано” в посока повече справедливост. И в предизборните платформи на повечето партии, и в поведението им през последните години присъства тезата, че законите са лоши и трябва да бъдат променени, като това се отнася с пълна сила за кодекса, уреждащ организацията на наказателния процес – Наказателно-процесуалния кодекс.

Дунавските общини: кратък профил

Явор Алексиев / 30.06.2017
Като основни проблеми пред дунавските общини се очертават ниското ниво на инфраструктурно развитие и свързаност – фактор, възпрепятстващ както инвестиционната активност, така и трудовата миграция между общините. В резултат на това както безработицата, така и нагласите на населението към миграция остават високи.

Отворени обществени поръчки: данни, анализи, препоръки

Институт за пазарна икономика / 30.06.2017
Отворените данни показват, че в периода 2007-2015 г. българските държавни структури са похарчили над 62 млрд. лв. в над 170 хиляди обществени поръчки. Провеждането на обществени поръчки в България е символ на неефективност, пилеене на средства и корупция. В същото време в икономически план харченето на публичните средства именно чрез обществени поръчки, основани на прозрачност и конкуренция, е един от най-добрите методи за изпълняване на функциите и проектите на държавата.

Съдийско самоуправление и прокурорско забвение, или до какво доведе разделеният съдебен съвет*

Иван Брегов / 30.06.2017
Последните 27 години България е в период на съдебна реформа. Процесът е дълъг във времето, с неясен обхват и непредвидим край и резултат. Можем само да заключим, че от резултата ще се ползва намаляващ брой население. Мъглявините възникват от три външни за съдебната система фактора – политическо управление, което не поставя ясни цели до какво трябва да доведе съдебната реформа и в каква посока да бъде водена, замърсена медийна среда, склонна да скъсява обществената памет и общество, невъзмутимо от скандалите в управлението на страната и в частност на съдебната власт.