Може ли да има данъчно убежище в България?
Адриан Николов / 23.06.2017
В рамките на настоящата законодателна уредба е трудно да се постигне реална данъчна конкуренция. За целта е необходимо чувствително разширяване на местното самоуправление, особено от гледна точка на правото на определяне на нивата на данъци и запазването на приходите от тях.
Колко много е много администрация
Зорница Славова / 23.06.2017
Ако оставим настрана проблемът с непопълнената или недостоверна информация, заетите в администрацията намаляват с около 4-5% спрямо миналата година. Като се има предвид, че от началото на кризата всяка година се залагаше намаление на администрацията и/или разходите за нея с по 10%, тазгодишното намаление съвсем не е достатъчно, а и вероятно е по-малко, заради непълните данни.
Резултатите от матурите по БЕЛ на областно ниво подчертават стагнацията на образователната система
Адриан Николов / 23.06.2017
По-лошото представяне и в броя на слабите оценки, и в средния успех донякъде може да бъде обяснено и със затягането на контрола и мерките против преписване през последните години – с други думи, оценките вече по-точно отразяват реалните способности на учениците.