"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Красен Станчев / 09.06.2017

Изборът изглежда ясен. Като главен прокурор, аз трябва да предизвикам конституционно дело. Конституционният съд по традиция слуша главните прокурори. Както се вижда обаче, нищо не е сигурно. Затова ще трябва да си подам оставката като главен прокурор и да стана конституционен съдия.

Конституционният съд като поддръжник на безотчетната прокуратура

Иван Брегов / 09.06.2017
С решенията на КС и законодателната власт да не може да търси сметка и отговорност на прокуратурата, вече можем спокойно да провъзгласим България за конституционна република с доминиращ диктат на прокуратурата.

Амбициите на новия EU-SILC

Явор Алексиев / 09.06.2017
Евростат предвижда редица промени в начина, по който се провежда EU-SILC, които се очаква да доведат до по-навременно публикуване на резултатите, повишаване на качеството на регионалните данни и съвместимостта с други изследвания. Ако можем да определим някоя от замислените промени като “притеснителна”, то това е завоят на Евростат в посока, станала известна като “отвъд БВП”.

Кредитор от последна инстанция или по-добър надзор

Калоян Стайков / 09.06.2017
Условията на валутния борд, включително ограничената роля на БНБ за управление на ликвидността в банковата система, са се доказали като работещи, включително и по време на икономическата криза от 2009 г. и възстановяването след нея. Доброто използване на, макар и ограничения брой, инструменти, с които централната банка разполага, е значително по-важно, отколкото наличието на по-лесен и достъпен механизъм за ликвидна подкрепа.

Нехайството на държавата за висшето образование

Зорница Славова / 09.06.2017
Професионалното ориентиране в училищата липсва, дуалното образование се появи наскоро и настъпва с плахи стъпки, стажовете в университетите се изпълняват формално (достатъчна е бележка от работодател), икономическата активност на младежите е на критични нива, а недостигът на работна сила със специфични умения достига рекордни нива.

Оценка на въздействието на защитаваните от Омбудсмана изменения в ГПК

Красен Станчев / 09.06.2017
Във връзка с изготвените от Омбудсмана промени в заповедното и изпълнителното производство в ГПК, публикуваме „Алтернативна цялостна предварителна оценка на въздействието на защитаваните от Омбудсмана г-жа Мая Манолова изменения в ГПК”, изготвена от доц. д-р Красен Станчев.