"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Иван Брегов / 02.06.2017

Комисията по бюджет и финанси, оглавявана от представляващия ВСС Димитър Узунов, си е гласувала сама отчета за дейността през 2016 г. Той се състои от три страници с изброени основни дейности. „Отчет” е силно казано, тъй като това е списък с покупки и направени разходи.

Трябва ли европейските фондове да се обвържат с върховенство на закона?

Десислава Николова / 02.06.2017
Работещи механизми за наказания в рамките на ЕС и еврозоната отдавна са необходими, и то не само по отношение на върховенството на закона и демократичните принципи. Въпросът, обаче, е доколко Европейските институции биха могли да облекат тази идея в ефективен инструмент, предвид печалния опит на ЕС с други подобни инициативи досега.

Проектозакон срещу прането на пари може да ограничи правото на сдружаване

02.06.2017
На 10 май бе публикуван за обсъждане проект на нов Закон за мерките срещу изпирането на пари. Законопроектът предвижда въвеждането на редица обременителни административни изисквания към неправителствените организации (юридически лица с нестопанска цел - ЮЛНЦ), които, ако бъдат приети, биха затруднили нормалното функциониране на всяко едно НПО.

АДФИ още веднъж посочва слона в стаята

Зорница Славова / 02.06.2017
Излезе новият отчет на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за 2016 г. и резултатите за проведените обществени поръчки през изминалата година отново са обезпокояващи. АДФИ е проверила 2 016 обществени поръчки на стойност 843 млн. лв. през 2016 г. или отново около 10% от преведените поръчки през годината.

Искат ли хората абсолютно равенство?

Мирослав Хаджийски* / 02.06.2017
Мнозина настояват, че социалното равенство е може би най-важната цел пред човечеството и тя трябва да бъде постигната час по-скоро. Въпреки тези нагласи при редица научни експерименти хората всъщност предпочитат неравното разпределение на доходите в своите страни.