"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Калоян Стайков / 26.05.2017

Съставянето на новото правителство беше съпътствано с редица обещания за нови разходи без каквато и да било информация за източника на финансирането им, но публикуването на Средносрочната бюджетна прогноза за 2018-2020 г. хвърля малко светлина на този въпрос.

Проектозакон срещу прането на пари може да ограничи правото на сдружаване

29.05.2017
На 10 май бе публикуван за обсъждане проект на нов Закон за мерките срещу изпирането на пари. Законопроектът предвижда въвеждането на редица обременителни административни изисквания към неправителствените организации (юридически лица с нестопанска цел - ЮЛНЦ), които, ако бъдат приети, биха затруднили нормалното функциониране на всяко едно НПО.

Легитимиране на порочните практики в правосъдието

Иван Брегов / 26.05.2017
Практиката от последните години показва, че спорните фигури водят до спорни последици за българското правосъдие. А ВСС отстоява независимостта на съдебната власт при прецизно мерене с двоен аршин от вече утвърденото мнозинство.

Три алтернативи на мажоритарното гласуване

Адриан Николов / 26.05.2017
Не е необходимо при изменянето на избирателната система да се прескача между двете крайности, от пропорционално към мажоритарно гласуване. Тъкмо обратното – далновидно е да се избере система, която отговаря най-точно на особеностите на конкретната страна и същевременно дава максимална свобода на избор на гласоподавателите.

Тест: кой ще печели обществени поръчки

Зорница Славова / 26.05.2017
Прогнозният модел за това кой би печелил бъдещи обществени поръчки, който ИПИ разработи и представи наскоро, показва добра успеваемост и точност, когато неговите прогнози се съпоставят със спечелилите обществени поръчки през 2016 и 2017 г. (до момента).

Финанси на местната власт у нас и в ЕС

Явор Алексиев, Силвия Чомакова* / 26.05.2017
Спреният процес на фискална децентрализация и липсата на ясна заявка от новото правителство за преследване на този позабравен стратегически ангажимент ни връщат в изходна точка, в която следва да си припомняме основни понятия като „местно самоуправление” и „субсидиарност”.