Изборно време в прокуратурата
Иван Брегов / 19.05.2017
В следващите седмици ще проследим основните акценти от концепциите на кандидатите за членове на ВСС от квотата на прокурорите и съдиите. За кандидатите от прокурорската гилдия водещи са темите за доброто кариерно развитие, продължаващото обучение и равномерната натовареност, независимо от това в коя прокуратура работи прокурорът. На избори като на избори – обещава се по-добър живот, в случая професионален. Подобно на политиците, обаче, и магистратите масово обещават без да предвиждат конкретни мерки как обещанията ще се изпълнят.
In Memoriam: Уилям Баумол
Мирослав Хаджийски* / 19.05.2017
На 4 май 2017 г. на 95-годишна възраст почина известният икономист Уилям Баумол. Най-популярният труд на Баумол, в партньорство с Уилям Боуен, е неговата теория за връзката между ръста на заплатите в капиталоемките сектори и този в трудоемките отрасли, станал познат като ‘’болест на Баумол’’ или ‘’ефект на Баумол’’.
Икономиката на България през 2017 – дотук добре
Десислава Николова / 19.05.2017
Тази седмица НСИ публикува най-ранната си оценка за брутния вътрешен продукт за първото тримесечие, която показва, че икономиката запазва своя относително добър темп на растеж от 3,4% на годишна база. Същият темп от 3,4% годишно имахме и през предходните две тримесечия, а и за цялата 2016 година.
Проблемите при управлението на Центъра за градска мобилност
Мирослав Хаджийски* / 19.05.2017
Сметната палата излезе с изключително критичен доклад за дейността на „Център за градска мобилност” ЕАД (ЦГМ) за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2016 г. Несъответствия са открити във всички съществени аспекти от работата на „ЦГМ”. Докладът описва редица притеснителни практики, свързани с управлението на дружеството, фининсирането му през годините и планирането и възлагането на обществени поръчки.