"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Адриан Николов / 28.04.2017

Новото изследване на ИПИ разглежда в детайли съществуващата система на делегирани бюджети и единни разходни стандарти, преразпределението на ниво община и бюджетирането в отделните училища, както и ефектите му върху качеството на образование и заплащането в сектора.

Домакинства, живеещи в материални лишения – данни и начин на употреба

Адриан Николов / 28.04.2017
Сред популярните истории в медиите тази седмица бяха новите данни на Евростат за дяла на хората, които живеят в материални лишения, част от по-мащабното изследване на доходите и условията на живот (SILC). Повечето от публикациите по темата обаче бяха доста повърхностни, или откровено погрешни, вероятно в търсене на сензация или в следствие на неразбиране на методологията на изследването. По тази причина си струва да се направи малко по-подробно обяснение на публикуваните данни и истинското им значение

Как държавната банка си поръчва разширяване

Зорница Славова / 28.04.2017
Тази седмица видяхме как една държавна институция си е поръчала на друга държавна институция да наложи идеята, че държавата трябва да харчи повече пари. Не че това е изненада, предвид изконната склонност на държавата (и администрацията) да се разширява и да се поставя в „уникалната” ситуация на двигател на растежа и добруването на гражданите и бизнеса.

Доходите на домакинствата: откъде идват различията

Явор Алексиев / 28.04.2017
Макар бедността в страната да не е статична, около 10% от населението е в трайна бедност и не показва възможност да се изкачи по стълбицата на доходите. Повишаването на минималната работна заплата няма ефект върху структурата на бюджета на домакинствата на тези лица, поради простата причина, че огромна част от тях са трайно изключени от пазара на труда.

Намаляващият интерес към професионалното образование и произтичащите проблеми за бизнеса

Мирослав Хаджийски* / 28.04.2017
Броят на учащите в професионални училища намалява по-бързо от броя ученици в общообразователните училища, като тази тенденция е особено притеснителна за състоянието на индустрията, където липсата на кадри затруднява и по-нататъшната експанзия на този сектор, който расте последните години.