"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Адриан Николов / 25.04.2017

Новото изследване на ИПИ разглежда в детайли съществуващата система на делегирани бюджети и единни разходни стандарти, преразпределението на ниво община и бюджетирането в отделните училища, както и ефектите му върху качеството на образование и заплащането в сектора.

Разходният популизъм на новата коалиция

Петър Ганев / 21.04.2017
Основните котви на разходния популизъм на новата коалиция са доходите и жилищната политика. Интересно е, че извън големите пера за нови разходи (учителски заплати, пенсии и саниране), в програмата са намерили място и чисто техничарски мерки за затваряне на една или друга пробойна в бюджета.

Българо-турските отношения след референдума на Ердоган

Мирослав Хаджийски* / 21.04.2017
Възможността за по-дълъг мандат и увеличени правомощия, както и отпадането на задължителната политическа необвързаност на държавния глава, на практика превръщат южната ни съседка в президентска република.

Покана от ИПИ: Летен семинар "Europe & Liberty", Банско 2017

21.04.2017
Институтът за пазарна икономика, Фондация за свободата „Фридрих Науман” и Institute for Economic Studies – Europe за поредна година организират съвместно едноседмичен летен семинар за студенти и младежи в Банско (България).

Възможно ли е освобождаване на главния прокурор

Иван Брегов / 21.04.2017
Най-вероятно още на следващото си заседание ВСС, с гласовете на сформиралото се мнозинство, ще реши, че няма нужда от нарочна проверка. Парламентът и президенството ще изразят мълчаливо съгласие с ВСС. Мълчанието ще бъде потвърдено от обществеността чрез липсата на протести по случая. А прокуратурата ще продължи да затвърждава впечатлението за замърсител на съдебната власт и демократичните принципи.

Бейби бумът от началото на века и ефектите му върху възпроизвеждането на работната сила

Явор Алексиев / 21.04.2017
На база на текущото съотношение между 10-14 и 55-59 годишните и 5-9 и 50-54 годишните, може да се очаква коефициентът на демографско заместване да следва възходяща тенденция в повечето области в страната през следващите 6-7 години.

Конкурс за студентско есе на БМА (2017)

21.04.2017
Българска макроикономическа асоциация обявява конкурс за студентско есе на БМА за 2017 г. на тема "Икономическият и паричен съюз на ЕС в следващото десетилетие?"