"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

13.04.2017

Въпреки краткото прилагане на новия Закон за обществените поръчки (ЗОП) в практиката, вече се установяват някои от слабите звена на въведените принципи за публичност и прозрачност. Нещо повече, дори в законодателството изискванията за прозрачност в някои от етапите на процедурите формално да са спазени, тяхното прилагане невинаги е ефективно.

Великденска хумореска с участието на прокуратурата и други лица

Иван Брегов / 13.04.2017
Когато държавните институции не изпълняват основните си правомощия по предписанието на закона, те винаги се превръщат в политически инструментариум. Това може би е последователното развитие на идеологическия конформизъм от социалистическо време, стеснил се до опростен партиен конформизъм в настоящето.

Конкурс за студентско есе на БМА (2017)

13.04.2017
Българска макроикономическа асоциация обявява конкурс за студентско есе на БМА за 2017 г. на тема "Икономическият и паричен съюз на ЕС в следващото десетилетие?"

Главозамайващият прокурорски протест срещу цената на водата

Калоян Стайков / 13.04.2017
Ако държавен орган с лека ръка може да препоръча незачитане на условия в даден договор, каква сигурност могат да имат настоящите и бъдещите инвеститори, че техните права са защитени и как може да се очаква те да са коректни при изпълняване на задълженията си?

Малките общини постигат по-слаби резултати на оценяването след седми клас

Адриан Николов / 13.04.2017
Качеството на предлаганото образование е неравномерно между отделните общини, като училищата в малките общини не са сравними като качество и резултати с тези в големите. Дори и да приемем, че семейната и социалната среда в по-малките общини дават по-лош старт на учениците в тях, очевидно е, че училищата не успяват да преодолеят тези дефицити, а ги запазват.