"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 07.04.2017

Можем да обобщим, че последните седмици, макар и да не дават много поводи за оптимизъм, потвърждават направените наблюдения за отстъплението на демокрацията у нас, видимите зависимости между определени институции, медии и кроникапиталисти. Това, което често се пропуска, е, че олигополният пазар на завладяващите всъщност е изключително нестабилна структура.

Горива и акцизни складове – колеги, нямаме новина

Калоян Стайков / 07.04.2017
Концентрацията на собствеността не е достатъчно доказателство за ограничаване на конкуренцията, най-малкото заради административните и финансовите изисквания за лицензиране на данъчен склад, но със сигурност е повод за бъдещи проверки. Вярно, както институциите, така и народните представители вече можеха да са направили това, което зависи от тях - все пак са имали повече от пет години на разположение, но по-добре късно, отколкото никога.

Диспропорциите между електоралния вот и парламентарното представителство

Адриан Николов / 07.04.2017
Пропорционалните избирателни системи целят максимално приближение на парламентарното представителство до предпочитанията на обществото. За разлика от мажоритарните, където често малко под половината гласоподаватели остават непредставени, пропорционалните системи обикновено успяват да преведат относително точно вота в парламентарна структура.

Спорни трудови вълнения

Иван Брегов / 07.04.2017
Правните очаквания, които се създават в обществото, водят до правни разочарования, ако не са скрепени с действията на институциите по надзор, контрол и отчетност. Полезно би било преди да правим поредните неприложими или дори протиоконституционни норми, г-жа Манолова да организира една съвместна среща между Инспекция по труда, представителите на работниците и служителите, и работодателите, на която да се обсъдят основните трудности при сега действащото законодателство.

Колко е важен един университет за демокрацията в Европа?

Десислава Николова / 07.04.2017
Атаката срещу Централноевропейския университет в Будапеща от страна на правителството на прикрития (или не толкова) диктатор и фашист Виктор Орбан е поредният хвърлен камък срещу демокрацията в Европа. Въпросът тук дори не е за академичната автономия; въпросът е за призрака на популизмо-фашизма, който не само броди от няколко години в Европа, но и вече придобива плът и кръв.

Регионалните различия в България и страните от ЕС

Явор Алексиев / 07.04.2017
Последните данни за развитието на европейските региони нееднозначно показват, че България далеч не е единствената страна, в която регионалните различия са първо, значителни и второ, се задълбочават. На практика липсват примери за страни, които да успяват да постигнат едновременно повишаване на благосъстоянието и в най-бедните, и в най-богатите си райони, което в същото време да доведе до видима вътрешна конвергенция.

Конкурс за студентско есе на БМА (2017)

07.04.2017
Българска макроикономическа асоциация обявява конкурс за студентско есе на БМА за 2017 г. на тема "Икономическият и паричен съюз на ЕС в следващото десетилетие?"