"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Иван Брегов / 24.03.2017

На дела и думи настоящият състав на ВСС, чрез утвърденото вече мнозинство, руши крехката институционална култура и авторитет и на Съвета, и на правосъдието.

За социологията, малките партии и изборите

Десислава Николова / 24.03.2017
Последните дни хора, с които говоря, споделят, че са се отказали да гласуват за първоначално избраната от тях партия, защото според социологическите проучвания не влиза в парламента, а те не искат да си загубят вота. Всъщност тази статия е точно за тези разколебали се и за малките партии, които според социологията към момента не прескачат бариерата.

Двойният регулаторен аршин

Калоян Стайков / 24.03.2017
Традиционно скандалите около изборите в България са в изобилие, което позволява някои събития да минат почти незабелязано или да бъдат употребени с политическа цел. В случая това е работата на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и сигналите, които изпраща, тъй като все още не е взела решение по два от казусите, за които ще стане дума.

Доклад на ИПИ: Отстъплението на демокрацията в България

24.03.2017
В настоящото изследване ИПИ анализира състоянието на демокрацията и свободната инициатива в България, проучвайки отстъплението на демокрацията през последните години и посочвайки основните предизвикателства, пред които са изправени българските граждани по отношение на демократичните и пазарните ценности.

Какви обществени поръчки печелят консорциумите

Зорница Славова / 24.03.2017
За периода 2007-2015 г. отворените данни за обществените поръчки показват, че над 4 хиляди от изпълнителите или 19% от всички изпълнители са консорциуми (в които се включват записаните в базата данни като обединения, консорциуми, ДЗЗД - дружества по Закона за задълженията и договорите).

“Оздравените” общини и техните наследници

Явор Алексиев / 24.03.2017
Прегледът на данните за финансовото състояние на отпадналите и нововключените в механизма за финансово оздравяване общини дава допълнителни аргументи в посока неговата несъстоятелност.

Покана от ИПИ: Летен семинар "Europe & Liberty", Банско 2017

24.03.2017
Институтът за пазарна икономика, Фондация за свободата „Фридрих Науман” и Institute for Economic Studies – Europe за поредна година организират съвместно едноседмичен летен семинар за студенти и младежи в Банско (България).