"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

21.03.2017

В настоящото изследване ИПИ анализира състоянието на демокрацията и свободната инициатива в България, проучвайки отстъплението на демокрацията през последните години и посочвайки основните предизвикателства, пред които са изправени българските граждани по отношение на демократичните и пазарните ценности.

Разходите на съдебната власт обезпечават ли извършването на реформи?

Иван Брегов / 17.03.2017
До този момент като основен модел на бюджетиране от страна на ВСС се използва историческият принцип – на основа на похарченото през предходната година се добавя леко увеличение на разходите и така нараства сумата на заложения бюджет. Харчи се не на базата на цели, приоритети и програми, а по инерция и според ситуацията.

Новите ангажименти на Газпром са възможност, но не и гаранция за успех

Калоян Стайков / 17.03.2017
Последните събития за пореден път демонстрира неспособността на българските политици сами да защитят националните интереси и ползите от членство в клуб на страни с голям пазар, а оттам – и голямо влияние при договарянето (т.нар. bargaining power).

Образователните програми на партиите залагат на ръст на разходите и заплатите

Адриан Николов / 17.03.2017
Образователната реформа е често срещана тема в политическия дебат около избори 2017 – вероятно отчасти заради доста скромните постижения на предишните управления в тази насока, отчасти заради голямата социална значимост на темата и влиянието ѝ върху ежедневието на десетки хиляди учители и стотици хиляди ученици.

Европа на няколко скорости и мястото на България

Десислава Николова / 17.03.2017
Бялата книга за бъдещето на Европа беше посрещната бурно в целия ЕС, включително и в България, като даде повод за раждането на няколко клишета като „Европа на няколко скорости”.

2016: Почти нулева година за пазара на труда

Явор Алексиев / 17.03.2017
По всичко личи че българският пазар на труда е изправен не пред конюнктурни, а пред стратегически предизвикателства. През 2017 г. можем да очакваме ръст на възнагражденията, по-бавен спад на безработицата, анемично (или никакво) увеличение на броя на заетите и продължаващо изключване на определени групи от пазара на труда.

Книгата „Плосък данък в България” в електронен вариант

17.03.2017
Книгата „Плосък данък в България: предистория, въвеждане, резултати” представлява сборник от аналитични материали на осем български икономисти, които разказват историята на пропорционалния доход върху доходите и печалбите в България и анализират ефектите от тази реформа до момента.