"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Книгата „Плосък данък в България” в електронен вариант

15.03.2017
Книгата „Плосък данък в България: предистория, въвеждане, резултати” представлява сборник от аналитични материали на осем български икономисти, които разказват историята на пропорционалния доход върху доходите и печалбите в България и анализират ефектите от тази реформа до момента.

Какво промени в съдебната власт обещават партиите (Част 2)

Иван Брегов / 10.03.2017
След като миналата седмица прегледахме предизборните програми в сферата на съдебната власт и борбата с корупцията на големите партии, сега ще се опитаме да хвърлим светлина върху обещанията на по-малките (от гледна точка на социологическите проучвания) в тази посока.

Спокойно фискално представяне на фона на предстоящите избори

Калоян Стайков / 10.03.2017
Данните за приходната част вдъхват известна увереност, че въпреки предстоящите парламентарни избори може да продължи да се води благоразумна фискална политика. На този етап разходната част не буди притеснения, макар един месец от годината да не е показателен за цялостното изпълнение на бюджета.

Все повече държави спазват Маастрихтските критерии

Адриан Николов / 10.03.2017
В сравнение с периода преди кризата, повече държави от ЕС успяват да спазват всички критерии. Докато през 2012 едва две държави (България и Естония) постигаха това, то през 2015-та те вече са девет – България, Дания, Естония, Латвия, Литва, Люксембург, Румъния, Словакия и Чехия. Други – Ирландия, Германия и Швеция, се провалят само по един от критериите.

Плосък данък и тежест върху труда

Петър Ганев / 10.03.2017
В настоящия текст ще разгледаме развитието на облагането на труда в България с фокус върху навечерието на въвеждането на плоския данък, разглеждайки данъчната тежест за средния работник и ефекта върху разполагаемия доход на работниците с най-ниски заплати, ще проверим динамиката в приходната част, пречупена през осигурителните приходи, и накрая ще коментираме динамичните ефекти по отношение на сивата икономика и ръста на заплатите.

Чернова за изпълнението на стратегията за регионално развитие

Явор Алексиев / 10.03.2017
Донякъде очаквано е формалните стратегии да бъдат последвани от празнословни и формални оценки, стига вторите, подобно на първите, поне от благоприличие да направят опит да се впишат в понятието “официален документ”.