"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Зорница Славова / 02.03.2017

Въпреки гръмките намерения и планове през последните няколко години за реформа във висшето образование с финансиране според качеството, управляващите отново затънаха в собствените си регулаторни разбирания. Поредното отстъпление от тясното свързване на образованието и пазара на труда още повече задълбочава проблемите в системата.

Плоският данък – кулминация на прагматични данъчни реформи

Георги Ангелов / 02.03.2017
Макар и твърде бавен, този подход на данъчни реформи се оказа изключително успешен и устойчив именно поради обстоятелството, че е базиран на рационални и прагматични основи. Заслужава си да запазим този прагматичен подход, и то не само в данъчната политика, за да избягваме фатални грешки в бъдеще.

Да спи спокойно корупцията – задава се само предизборен съдебен реформизъм

Иван Брегов / 02.03.2017
Един от основните дефицити в обществото е липсата на върховенство на правото. Нека видим какво предлагат системните играчи, т.е. основните получатели на доверие от страна на гласоподавателите, в своите предизборни програми за справяне с този проблем чрез промени в съдебната система или нарицателната вече съдебна реформа.

Все повече, все по-малки български общини

Явор Алексиев / 02.03.2017
Окрупняването на общини не може да се разглежда като панацея на проблемите на регионалното развитие, но текущата раздробеност прави адекватното провеждане на регионална политика невъзможно във все повече региони на страната.

Европейски индекс на конкурентоспособността – инструкции за употреба

Адриан Николов / 02.03.2017
Прегледът на част от особеностите на RCI ясно показва проблемите и опасностите от механичното цитиране на изводите от този тип доклади; в най-добрия случай то може да доведе до непълно разбиране на реалното им послание, а в най-лошия – до пълна дезинформация.