"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 17.02.2017

В създалата се предизборна обстановка мога да се откроят много полярни позиции на основните политически партии, както и някои сходни, но с откровено деструктивен характер. Водещото сближаване е по отношение на патриотично-популисткия уклон за повече харчове, като обещанията на политиците за благоденствие просто валят отвсякъде - безплатният обяд вече е по-скоро безплатен „ол инклузив”.

10 въпроса за МРЗ механизма

Явор Алексиев / 17.02.2017
Липсата на механизъм за определянето на размера на минималната работна заплата (МРЗ) и нейната промяна е нещо, за което Европейската комисия критикува страната ни от години. Прозрачността на процеса е нулаве, което ни провокира да съставим списък от 10 основни въпроса, на които евентуалният механизъм трябва да даде отговор, преди изобщо да бъде мислено за неговото прилагане в един бъдещ момент.

Държавата традиционно харчи много за здравеопазване, но без резултат

Калоян Стайков / 17.02.2017
Един от дежурните приоритети на всяка предизборна кампания и последвалото я правителство е здравеопазването. Освен че развитието на държавно контролирания сектор е социално чувствителна тема, през последните няколко години става болезнено видно, че няколко правителства не успяват да се справят с натрупаните проблеми в системата.

СЕТА между митовете и реалността

Адриан Николов / 17.02.2017
Както често се случва в обсъждането на комплексни и обхватни документи, значителна част от аргументите, които обикалят публичното пространство, не отговарят на реалностите на споразумението или поне са силно преувеличени или изкривени. Тук ще обобщя най-често споделяните митове, които заобикалят СЕТА.

Расте или спада заетостта през 2016 – статистика за напреднали

Десислава Николова / 17.02.2017
Съдейки от относително високия ръст на икономиката и на наетите, данните от наблюдението на работната сила са трудно обясними и е много вероятно да страдат от статистически проблеми. Повечето индикатори показват оживление в икономиката и на пазара на труда, което е в унисон и с положителното развитие в Европа като цяло. Големият проблем, обаче, остава все по-острата липса на работна ръка, което може да ограничи или възпре подема на българската икономика.

Структурни вместо същностни реформи в прокуратурата

Иван Брегов / 17.02.2017
Промените в прокуратурата трябва да започнат отнякъде, но въпросът е дали преструктурирането на местните структури няма да изиграе ролята на „прах в очите”, демонстриране на дейност и отклоняване на вниманието от по-важните въпроси пред държавното обвинение.