"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Калоян Стайков / 03.02.2017

От няколко години бюджетните данни приличат все повече на айсберг – на повърхността се четат множество добри новини, но те са съпътствани от редица подводни проблеми, които остават незабелязани.

Новата енергийна политика на ЕС – повече гъвкавост и фокус върху потребителите

Калоян Стайков / 03.02.2017
Докато в България „реформа” се е превърнала в мръсна дума, то промените в енергийния сектор на европейско ниво продължават. Усилията за продължаване и задълбочаване на либерализацията на електроенергийния и газовия пазари продължава и в края на 2016 г.

Добри международни практики за борба с корупцията при обществените поръчки

Зорница Славова / 27.01.2017
Голяма част от публичните средства по света се харчат чрез обществени поръчки. В много случаи корупцията при тях води до разхищение и неефективност, а настоящият труд има за цел да направи обобщен преглед на приетите добри практики за борба с корупцията в обществените поръчки. За да се илюстрира пълноценно ефективността на прилаганите стандарти, са използвани конкретни примери от практиката, които лесно и разбираемо ще покажат международния опит.

Отворени обществени поръчки

Зорница Славова / 03.02.2017
Основният проблем, който целим да разрешим чрез проекта „Отворени обществени поръчки”, е да се намали прахосването на обществен ресурс при обществените поръчки. За целта вече направихме няколко анализа по отворените данни и разработихме специализиран сайт, който съдържа както аналитичните материали, така и система за търсене в цялата база данни – www.oop.ime.bg

Отново: субсидирана заетост вместо обучение и преквалификация

Явор Алексиев / 03.02.2017
Въпреки постепенната промяна в реториката през последните години са видими трудностите, които Министерството на труда и социалната политика (МТСП) изпитва в модернизирането на активната си политика на пазара на труда. Поставянето на акцент върху преквалификацията и обучението не е самоцел, а скоро едва ли ще намерим по-подходящ момент за промяна в структурата на активната политика на пазара на труда.

Кръгла маса: Демокрация на кръстопът

03.02.2017
Отстъпва ли демокрацията у нас на статуквото и популизма? На този въпрос се опитахме да отговорим в ИПИ през последните няколко месеца. Данните и изводите от най-реномираните международни изследвания и оценки за България отговарят по-скоро положително.