"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

01.02.2017

Отстъпва ли демокрацията у нас на статуквото и популизма? На този въпрос се опитахме да отговорим в ИПИ през последните няколко месеца. Данните и изводите от най-реномираните международни изследвания и оценки за България отговарят по-скоро положително.

Изпълнението на препоръките по CVM като СV на властта

Иван Брегов / 27.01.2017
Отбелязваме 10 години, откакто България не съумява да преодолее дефицитите във функционирането на съдебната система, а оттам и да се справя с корупцията и организираната престъпност. Официалното „честване” настъпи с публикуването на поредния годишен доклад на ЕК по т.нар. Механизъм за сътрудничество и проверка (МСП), в който отново се вижда, че препоръките към страната са сходни с тези от предишните доклади.

Спекулациите с темата бедност започват

Явор Алексиев / 27.01.2017
Смисленият дебат за бедността може да бъде само и единствено дебат за образованието и заетостта. Без постигането на значим напредък в тази посока, ниските пенсии и високият дял бедни в обществото ще останат само тъжна констатация, а “решения” през социалната и пенсионната системи ще се привиждат само на жадуващи за власт политици.

Първа заплата за 2017 - повече пари за осигуровки

27.01.2017
Първият месец на 2017 г. вече е към края си. Повечето работещи българи тези дни получават своите възнаграждения за месец януари. Ако се вгледате по-внимателно във фиша си, ще забележите, че има промяна, а именно вноските за пенсия са се повишили. Ако брутната Ви заплата е останала непроменена, то нетната Ви заплата след данъци и осигуровки на практика е станала по-ниска.

Защо се говори за режим на тока?

Калоян Стайков / 27.01.2017
Едно от любимите занимания на политиците, особено преди избори, е да водят спорове по строго специфични теми на база на информация, която не е публична. Пример за такава тема от последната седмица е потенциалният режим на тока.

Помагало на избирателя в епохата на популизма - част I

Красен Станчев / 27.01.2017
Текучеството на кадри на императорска длъжност в Древния Рим е най-яркото иаторическо доказателство въпреки всеобхватността на тогавашната социална държава и възприемчивостта към всевъзможни вярвания, да не говорим за популярността на зрелищата.

Карта: Безработицата по общини

Явор Алексиев / 27.01.2017
Възстановяването на пазара на труда в страната продължи и през 2016 г., макар и с по-бавни темпове спрямо 2015 г. Подобрението на ситуацията вече е ясно видима не само на областно, но и на общинско ниво, особено що се касае до увеличаването на броя на общините с относително нисък коефициент на безработица.

Добри международни практики за борба с корупцията при обществените поръчки

Зорница Славова / 27.01.2017
Голяма част от публичните средства по света се харчат чрез обществени поръчки. В много случаи корупцията при тях води до разхищение и неефективност, а настоящият труд има за цел да направи обобщен преглед на приетите добри практики за борба с корупцията в обществените поръчки. За да се илюстрира пълноценно ефективността на прилаганите стандарти, са използвани конкретни примери от практиката, които лесно и разбираемо ще покажат международния опит.