"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

06.01.2017

През настоящата 2017 г. ще работим до 16-ти май, за да си платим данъците към държавата. Образно казано, това е денят, в който гражданите ще спрат да работят за правителството и ще започнат да работят за себе си. Датата е символична и показва кога държавната хазна ще се попълни, ако всичко изработено бъде незабавно изземвано – ние я наричаме Ден на свобода от правителството, а по-света е известна като Tax Freedom Day.

2017: Разтурянето на превзетата държава?

Петър Ганев / 06.01.2017
Икономистите разглеждат политическата нестабилност предимно като повишение на несигурността и съответно риск пред растежа. Подобен риск безспорно има и той се реализира у нас през последните години под различна форма. Политическата нестабилност обаче може да приеме формата и на разтуряне на олигополния пазар на завладяване.

Интелектуалците и социализма

Владимир Славов* / 06.01.2017
През 1949 г. Фридрих Хайек публикува своето есе „Интелектуалците и социализма“. В него той разглежда ролята на интелектуалеца в модерното общество и защо тези, които наричат себе си интелектуалци или на които обществото е дало това прозвище, имат тенденцията възприемат и защитават социалистическите идеи.

За 9 години в обществените поръчки се завъртяха над 60 млрд. лева*

Зорница Славова / 06.01.2017
За девет години - от 2007-а до 2015-а, държавните структури в България са изхарчили над 60 млрд. лв. за близо 200 хиляди процедури по Закона за обществените поръчки. През този период в ролята на възложители са влезли повече от три хиляди държавни органи, общини и предприятия, а спечелилите поръчките са близо 20 хиляди. Това показват отворените данни за процедурите, благодарение на които може да се направят различни "разрези" на харченето на обществен ресурс.

Нови промени в Конституцията

Любомир Авджийски / 06.01.2017
Скандалите, генерирани от Висшия съдебен съвет, заслужават отделен самостоятелен архив и редица анализи, но в следващите редове ще бъдат засегнати само онези проблеми в работата на съдебната власт, които показват, че конституционната реформа, извършена в края на 2015 г. беше недостатъчна, а „историческият компромис” доведе до оттегляне на доверието в управляващото мнозинство и 43-то Народно събрание.

Дългият XIX век на Хобсбом

Явор Алексиев / 06.01.2017
”Епохата на капитализма: 1848-1875” е едновременно забележително стегната и в същото време изчерпателна творба на един енциклопедичен ум. Макар икономическите достойнства на анализа да са ограничени, общата картина, която Хобсбом успява да начертае, е изключително информативна и може да представлява интерес за широк кръг читатели.