"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Калоян Стайков / 09.12.2016

Трудно може да се каже, че финансовият ресурс в образователната система е недостатъчен, но ясно се вижда как средствата не се използват по най-добрия начин. Ако тази тенденция продължи, пълният ефект от негативните резултати от нея ще стане ясен след години, когато реформирането на системата ще е още по-трудно и още по-скъпо.

Основният риск пред бюджет 2017 е липсата на промяна*

Калоян Стайков / 09.12.2016
Липсата на реформи или най-малкото забавянето им отлага във времето стабилизирането на публичните финанси, а именно – балансиране на консолидирания бюджет и трупане на излишъци, които да компенсират натрупаните публични дългове в периода 2009-2016 г. Фискалната позиция на страната, както и състоянието на фискалния резерв са значително по-добри в сравнение с края на 2012 г. и предходния период на предсрочни избори, но това е само моментна картина.

Успешен семинар за студенти на тема „Отворените данни: Какво представляват и как може да се използват“

09.12.2016
Темата за отворените данни е изключително актуална предвид това, че правителството на Република България отвори неотдавна в публичното пространство масиви от данни, но все още няма яснота как те могат да се обработват и да се анализират. Тази проблематика е във фокуса на ИПИ в сътрудничеството с ВУЗФ по проект, финансиран по Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София, който беше стартиран през септември 2016 година.

Как се представят българските ученици в PISA 2015

Зорница Славова / 09.12.2016
България остава по-близо до дъното на класацията – 45 място от 72 изследвани страни. Всички резултати на страната са под средните за страните от ОИСР и от ЕС. През 2015 г. от България са участвали 6363 ученици от 180 училища.

Прокуратурата стана инструмент за политическа саморазправа

09.12.2016
В последните две години прокуратурата се е превърнала по-скоро в инструмент за политическа саморазправа, отколкото в институция, разследваща огромната корупция в България. Затова не е чудно, че едва 6% от българските граждани имат доверие на прокуратурата, а в Румъния – 60%.