"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 02.12.2016

Националната програма за саниране е истински бюджетен фантом. Каквито и резултати да постигне тя, в бюджетен план санирането е прекрасна илюстрация на т. нар. фискални илюзии - хората почти повярваха в безплатния обяд с тази програма.

Какво показва класацията на българските университети през 2016 г.

Зорница Славова / 02.12.2016
За поредна година Рейтинговата система на университетите през 2016 г. показва слабостите на българското образование. В борбата за колкото се може повече студенти, което означава по-голяма субсидия от бюджета, приемът на студенти в българските университети и резултатите от висшето образование ясно показват основните слабости на системата.

По-добро бюджетно салдо през 2016 г., но с някои „изненади”

Калоян Стайков / 02.12.2016
За поредна година ставаме свидетели на водене на безпринципна фискална политика, за която са известни приходите и разходите, а тяхната структура е по-скоро пожелателна. Едва ли може да се очаква нещо по-различно при изпълнението на бюджета за 2017 г., както на фона на опита от последните две, а и повече, години, така и от дебатите в парламента.

Успешен семинар за студенти на тема „Отворените данни: Какво представляват и как може да се използват“

05.12.2016
Темата за отворените данни е изключително актуална предвид това, че правителството на Република България отвори неотдавна в публичното пространство масиви от данни, но все още няма яснота как те могат да се обработват и да се анализират. Тази проблематика е във фокуса на ИПИ в сътрудничеството с ВУЗФ по проект, финансиран по Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София, който беше стартиран през септември 2016 година.

Допринасят ли европейските фондове за кохезия между областите в България?

Десислава Николова / 02.12.2016
Повечето области в страната се приближават до средноевропейските нива на благосъстояние от 2007 г. насам, макар и това да се случва изключително неравномерно и с много различен темп. Дали обаче тази т. нар. конвергенция може да се обясни с усвояването на европейски средства? По-скоро не.

Нужно ли е Народното събрание да спазва собствения си правилник?

Любомир Авджийски / 02.12.2016
Като се има предвид, че от спазването на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание зависи качеството на законодателния процес и на цялостното управление на страната, Конституционният съд следва да не подхожда формално при разглеждане на исканията за обявяване на противоконституционност на актовете на Народното събрание, които са в явно противоречие с ПОДНС.

Регионални профили: показатели за развитие 2016

02.12.2016
ИПИ представи петото годишно издание на "Регионални профили: показатели за развитие" - най-задълбоченото изследване на социалното и икономическото развитие на областите в България.