"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 11.11.2016

В понеделник правителството ще подаде оставка. Това, разбира се, съвсем не е гарантирано, но за целите на тази статия ще приемем, че ще се случи. Оставяйки обществените и политически последствия от подобно действие настрана, важно е да погледнем какво би се случило с държавните финанси при оттегляне на правителството.

Оптимистична теория за демокрацията

Любомир Авджийски / 11.11.2016
Скептицизмът е хубаво нещо, но само когато помага за намиране на истината. Ако започне да я отрича, се превръща в цинизъм. А за да може демокрацията и върховенството на правото да надделеят над статуквото и популизма, първо трябва да се изправят именно пред цинизма на прехода.

Вредна грижа за пациента

Калоян Стайков / 11.11.2016
Твърде често управляващите прокарват зловредни регулации под претекст, че се грижат за пациентите, но в крайна сметка именно пациентите са потърпевши от тях. В стремежа си да се грижат за народа, би било хубаво управляващите да се опитат, като първа стъпка, да не ограничават достъпа му до лекарства.

Икономисти и прависти за състоянието на демокрацията

11.11.2016
На 26 октомври 2016 г. ИПИ организира дискусия на тема "Отстъпва ли демокрация пред статуквото и популизма?". Срещата се превърна в един открит разговор на макроикономисти и прависти за състоянието на демокрацията в страната.

Наблюдава ли се качествена промяна в обществото и в отношението му към властта

Кристиан Таков / 10.11.2016
Последните протести се развиха във времена на оголена наглост и пълна безогледност на властта. 2013 г. бележи един много тежък грях на властниците към зараждащото се гражданско общество. Нека грехът на това бъдещо насилие тежи върху тях, защото то ще е предизвикано от тях. Същевременно последните протести от 2013-2014 година консолидираха гражданското общество в хоризонтални мрежи. Те му показаха силата и безсилието му.

Бюджетът на НОИ – повече вода в продънено канче

Десислава Николова / 11.11.2016
Като цяло, промените в пенсионно-осигурителната система целят да закърпят бюджета на НОИ, но ефектът от тях върху дефицита в НОИ е символичен – дефицитът ще намалее от 51% тази на 49% следващата година. Паралелно с това се вдига тежестта върху труда в реалния сектор, масовата III-та категория труд, където осигуровката за пенсия нараства с 1 процентен пункт от 2017 г. Това, заедно с поредното рязко вдигане на минималната заплата с близо 10% от началото на 2017 г. е сигурна рецепта за повече сива икономика, натиск върху заетостта и неизлезли сметки на НОИ.

Все по-голям недостиг на специалисти на пазара на труда

Зорница Славова / 11.11.2016
През третото тримесечие на 2016 г. недостигът на подходяща работна ръка като фактор, ограничаващ разширяването на дейността на фирмите в промишлеността в България за първи път е над 30% - рекордно високо и силно притеснително ниво. С 31,8% в България три пъти повече фирми от тези в ЕС (10,6%) усещат липса на кадри.