"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 04.11.2016

Бюджетът продължава да е в хроничен дефицит, който тази година се скрива зад европейските средства. През следващата година е заложен огромен ръст на разходите (от 3,5 млрд. лв.), който е заложник на сериозен ръст на приходите от данъци и на ударно харчене по европейски програми. Бюджетното салдо остава зависимо от фината настройка в баланса между национален бюджет и европейски средства.

Опитът на другите, който просто трябва да приемем

Любомир Авджийски / 04.11.2016
На 1 и 2 ноември в Букурещ се проведе конференция на тема „Превенция и борба с корупцията в съдебната власт”. Организатор на събитието бе Националната дирекция „Антикорупция” (НДА) на Румъния. Българските институции трябва да приемат сериозно опита, споделен на това събитие. Това може да им помогне да разберат дали предприетите мерки за съдебна реформа са адекватни и достатъчни. Също така трябва да се възприемат работещите модели и мерки за разследване на корупцията, които могат да бъдат адаптирани в България с помощта на международното партньорство.

Разходите за транспорт се увеличават, а качеството на инфраструктурата не се променя

Калоян Стайков / 04.11.2016
Прегледът на данните показва сериозна обвързаност на разходите за транспорт с европейските средства, което не е изненадващо, тъй като голяма част от капиталовите разходи, включително за техническа и пътна инфраструктура, бяха прехвърлени именно към оперативните програми. Неприятната изненада идвам от това, че въпреки почти постоянното увеличение на тези разходи състоянието нито на пътната, нито на железопътната инфраструктура претърпява сериозно подобрение на качеството.

4 ноември – ден на оценка на въздействието

04.11.2016
От днес, 4 ноември 2016 г., в България всеки нов законопроект, който се внася за разглеждане от Министерски съвет или от Парламента, трябва да е придружен от предварителна оценка на въздействието. Оценката е задължителна за всички нови законопроекти, които се внасят от тази дата нататък.

Подценени приходи и разходи в бюджета на НЗОК за 2017 г.

Калоян Стайков / 04.11.2016
За втора поредна година изпълнението на консолидираните бюджетни приходи се очаква да е по-добро от първоначалните прогнози. Това, изглежда, се харесва на управляващите, тъй като в края на годината им позволява да харчат на воля без да дават много обяснения.

Икономика на бежанците и нейната употреба*

Красен Станчев / 04.11.2016
Статистиката показва, че бежанците намаляват и че държавните органи се справят относително добре с крайните рискове за сигурността, колкото и те да изглеждат малко вероятни. Очевидно е още, че проблемът не може да бъде решен нито с употреба на огнестрелно оръжие, нито има нужда от опълчение на будни ксенофоби, нито с въвеждане на задължителна военна повинност, нито с пропаганда на методи, употребявани от властите в съвременна Русия.