"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Калоян Стайков / 14.10.2016

Икономическата криза не е попречила на държавата да харчи все повече и повече, макар и в малка част от дейностите наистина да има намаление. Най-голямото увеличение на разходите се наблюдава при пенсиите – с близо 3,8 млрд. лв. или около 80%, в периода 2008-2015 г. Разходите по това перо през 2015 г. представляват 24,4% от бюджета в сравнение с 21,3% през 2007 г.

Окрупняване на прокуратури, но без заобикаляне на случайното разпределение

Любомир Авджийски / 14.10.2016
На 12 октомври т.г. прокуратурата депозира искане в Конституционния съд за тълкуване на разпоредбата на чл. 126 от Конституцията – „Структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата.” Мнението, което се застъпва в искането е, че ако тази разпоредба бъде тълкувана буквално, то това би било пречка за реализиране на част от мерките по Актуализираната стратегия за съдебна реформа, 2015 г., където е планирано оптимизиране на организацията и щатната численост на прокуратурата, както и оптимизиране на съдебната карта.

Покана: ESFL 2016 Sofia Regional Conference / 22 октомври 2016

14.10.2016
На 22 октомври 2016 г. в София ще се проведе традиционната регионална конференция на European Students for Liberty (ESFL). Калоян Стайков от ИПИ е един от лекторите и ще говори за здравната система в България.

Държавата си иска административния дълъг уикенд

Петър Ганев / 14.10.2016
Макар темата да не е нова - дебат за сливанията и отработванията има отдавна, хрумването с понеделника си е съвсем ново и следваше да бъде надлежно аргументирано. Единствения аргумент, че така щяло да има предвидимост прозвуча някак леко - проблемът със сливанията и отработванията никога не е бил в предвидимостта.

Икономиката излезе от кризата, но рисковете за бюджета са реални*

Петър Ганев / 14.10.2016
Проявленията на политическите рискове в последните години – с бюджетния дефицит и актуализациите на бюджета, с КТБ и с “Белене”, не са продукт на една или друга партия, а на политическия ни елит. Разбиването на това статукво не минава просто през бюлетините, а през цялостно осъзнаване и преосмисляне на ролята на държавата (и съответно политиците) в икономическите отношения и на обвързаността на държава и бизнес.