Актуализиране на бюджета за по-ниски разходи
Калоян Стайков / 07.10.2016
Кумулативният бюджетен излишък от началото на годината продължава да се увеличава и през август, макар и със затихващи темпове. През август месечният салдото отново е положително, но възлиза на едва 37,6 млн. лв. в сравнение с 208 млн. лв. през предходния месец. През август консолидираните приходи са вторите най-ниски от началото на годината, като са по-ниски и в сравнение със същия месец на предходната година.
Материалната база в училищата ли е ключът към добро професионално образование
Зорница Славова / 07.10.2016
За разлика от наливането на средства в училищата, ползата от работата в реална работна среда е ясна и води до повишаване на конкурентоспособността на младежите. Доказателствата за това са ясно видими от нивата на безработицата, реализацията и квалификацията на младите хора в страните, които имат тази практика (Германия, Австрия, Швейцария).
Пресичането на пешеходни пътеки – нежелателно*
Любомир Авджийски / 07.10.2016
Навсякъде, където в закона е уредено "правото на предимство", следва да се разбира, че този, който дължи предимството, следва да съобрази/намали скоростта си, за да може да изпълни задължението си. Ако водачът на МПС няма по презумпция задължението да съобрази своята скорост, приближавайки се към пешеходна пътека, то това означава, че "правото на предимство" на пешеходеца е изначално компрометирано.
Трябва ли ЕК да регулира заплащането на командированите работници в ЕС*
07.10.2016
Наказването на новите страни-членки за това, че номиналните минимални заплати при тях са по-ниски, е равносилно на санкционирането на фирми от различни страни за определянето на различни цени. Това би противоречало на основните принципи на единния пазар, където ценовата конкуренция е изрично разрешена или дори насърчавана.
Новите специалности във ВУЗ-овете – количество без качество
Ивайла Раденкова* / 07.10.2016
С допълнителните средства за приоритетни направления, на практика държавата отново ще финансира специалности, чиито кадри си намират работа по специалността много по-трудно в сравнение със завършилите студенти в неприоритетните специалности.
Конкурс за стажанти в ИПИ за периода ноември 2016 г. – януари 2017 г.
07.10.2016
Период на стажа: 31 октомври 2016 г. – 31 януари 2017 г.