Финансовите стимули и процента на хората с увреждания
Николай Славков* / 26.08.2016
Програмите за обезщетение на хора с увреждания от много време са критикувани от икономистите, че са възпиращ фактор за хората с увреждания да започнат работа. Най-голямата пречка произтича от загубата на обезщетения за инвалидност, когато доходите от труд надвишават относително ниския праг на тези обезщетения.
Младите чакат пари от държавата, не им се работи*
Зорница Славова / 26.08.2016
Когато правителствата решават да подпомагат заетостта на безработните, в т. ч. и младежите, управляващите в България обикновено се фокусират върху краткосрочните мерки с бърз и видим ефект, дори той да не е дълготраен.
Конкурс за Стажант – правни изследвания в ИПИ
26.08.2016
Период на стажа: 15 септември 2016 - 15 декември 2016 г.