"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Георги Вулджев / 19.08.2016

Данните показват, че финансовото състояние на държавните предприятия като цяло остава лошо през последните няколко години – печалбите падат, възвръщаемостта е много ниска и дори отрицателна при десетте най-големи предприятия, а задлъжнялостта при основните играчи расте с много бързи темпове.

Защо ИТ индустрията спира да създава нови работни места?

Десислава Николова / 19.08.2016
Като цяло, пазарът на труда остава във фаза „оживление”, което е в унисон и с относително високия ръст на икономиката през второто тримесечие (3% на годишна база според експресната оценка). Очаквано, създаването на нови работни места започва да се забавя с приближаването до потенциала на трудовия пазар да захранва икономиката с нужните ѝ кадри.

След стрес тестовете топката е пак в полето на надзора

Петър Ганев / 19.08.2016
Големият въпрос за финансирането на свързани лица остава открит, а именно това беше в основата на фалита на КТБ. Това, което можем да кажем, е, че подобен модел на огромни експозиции към свързани лица не е системен за банковата ни система. Дали обаче цялата банкова система е изчистена от подобни практики, не можем да твърдим в резултат на стрес тестовете.

Защо арестуват журналисти в Турция?

Любомир Авджийски / 19.08.2016
Първа част от интервюто с журналиста и председател на редакционната колегия на независимия турски вестник „BirGün“/"Един ден". Интервюто е част от поредица материали, които да дадат повече яснота относно върховенството на правото и свободата на словото в Турция.

Какво правят младите хора в Европа - учат, работят или нищо?

Николай Славков* / 19.08.2016
Предвид широко критикуваната от работодателите липса на практически знания и умения сред завършващите младежи, минималното нарастване на дела на тези, които едновременно учат и работят (от 6,4% на 6,9%), е повече от разочароващо.