"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Красен Станчев / 08.07.2016

Събития като провала на КТБ или – не дай боже – като спасяването на банки, финансирали правителства като това на Гърция, стават неочаквано и се преживяват като натиск върху политици, правителства и законодатели „да предприемат нещо“.

Администрацията все още е раздута и неефективна

Зорница Славова / 08.07.2016
Явно харченето на пари, поддържането на огромна администрация, писането на стратегии и отлагането на реформи продължава. А стъпките към малка и ефективна администрация в най-добрия случай са малки, но за сметка на това - бавни.

Говори се за бюджетен дефицит на фона на рекорден излишък

Калоян Стайков / 08.07.2016
Въпреки по-доброто представяне на икономиката, а оттам и по-добрите фискални параметри през 2015 г., това доведе не до по-нисък дефицит, а до по-високи разходи. По същият начин тази година може да се очаква същият сценарий. Лошата новина е, че доброто бюджетно изпълнение и през 2015 г., и сега се дължи в голяма степен на еднократни ефекти. А какво ще правим, когато те изчезнат?