"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Красен Станчев / 24.06.2016

Като всяка политическа кампания, реториката „про“, и „контра“ Европейския съюз за утрешния британски референдум подчертава крайните виждания и изисква от избирателите избор или-или между алтернативите. Очевидно е, че те, давайки своя глас, не могат да сглобят парченцата от едната или от другата алтернатива според собствените си предпочитания и виждания. Последните най-често не са дори техни, а са, нормално, отъждествявания с картини - в единия случай неизбежно карикатурни, а в другия също толкова неизбежно идилични, нарисувани от политиците и водачите на общественото мнение.

София е единствената столица в ЕС без UBER

30.06.2016
През последните години София се опитва да се позиционира като град, където иновациите и новите технологии са добре дошли. Един прост експеримент обаче показва, че тук отново сме наопаки на цяла Европа. При всичките дискусии около UBER в Европа, София остава единствена столица в рамките на ЕС, където в един момент е можело да се ползва услугата, а сега това не е възможно.

Събор за КТД

Петър Ганев / 24.06.2016
Националният учителски събор предизвика множество коментари, но малко внимание се отдели на единствения реален политически и фискален резултат от срещата - подписването на новия Колективен трудов договор за системата на народната просвета. Чрез подписването на новото КТД се открива възможност за фискален популизъм, който е извън рамките на дебатите за бюджета и носи дългосрочни задължения (под формата на обосновани очаквания) за публичния сектор.

Държавното здравеопазване се влошава и като качество, и като финансово състояние

Калоян Стайков / 24.06.2016
На фона на продължаващите изключително добри новини за натрупания консолидиран бюджетен излишък през 2015 г. и първата половина на 2016 г. някои реалности остават в сянка. Такава е финансовото състояние на Националната здравноосигурителна каса, която е част от консолидираната фискална рамка. Отчетните данни за изпълнението на бюджета на НЗОК са до 2015 г., но и те са достатъчни, за да илюстрират проблемите на сектора и да покажат, че са необходими реформи за стабилизирането му и за намаляване на тежестта върху публичните финанси.

Следващи стъпки за либерализацията на пазара на ток – интегриране на дългосрочните договори

Калоян Стайков / 24.06.2016
Някои ключови въпроси, свързани с либерализацията, предстои да бъдат решени в следващите години. Сред тях е създаването на реална конкуренция между производителите на електроенергия на свободния пазар, като за тази цел е необходимо да се премахне функцията „единствен купувач”, изпълнявана от обществения доставчик НЕК. За да е възможно това, е необходимо да бъде избран модел за интегриране на производителите със споразумения за изкупуване на електроенергия и такива с преференциални цени на пазара.

Учителските заплати продължават да се вдигат, а качеството на образованието – кога?

Георги Вулджев / 24.06.2016
Ключовите проблеми в образованието няма да бъдат решени само с повече финансиране и постоянно вдигане на учителските заплати. Правим това години наред, а резултатът е нулев. Вдигането на заплатите, ако ще има такова, трябва да е съпроводено с цялостно преструктуриране на образователната система, което да подобри нейната ефективност. В противен случай просто се хвърлят пари на вятъра.

Правото си е право, интересите са си интереси

Любомир Авджийски / 24.06.2016
Освен въпроси относно интегритета на адвокатската професия, следва да си зададем и такива за смисъла на обществените обсъджания на законопроекти. Ако един законопроект не е одобряван от всички заинтересовани страни с национално представителство, освен от инициаторите и вносителите, и бъде приет с пълно мнозинство, то, какъв е критерият за одобряване и неодобряване?

Инвестициите „на зелено“ и структурни реформи в Европа: Какви фактори стимулират чуждестранните инвестиции?*

Божидар Радев* / 24.06.2016
Изследването на авторите Ерик Кантън и Ируне Солера разграничава три вида чуждестранни инвестиции: инвестиция на зелено, инвестиция във вече съществуващи компании и сливане и придобиване. Тяхното проучване се фокусира изцяло в първите два вида, защото те водят непостредствено до ръст в капиталовата база.