"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Brexit: The Big Picture*

Красен Станчев / 23.06.2016
Като всяка политическа кампания, реториката „про“, и „контра“ Европейския съюз за утрешния британски референдум подчертава крайните виждания и изисква от избирателите избор или-или между алтернативите. Очевидно е, че те, давайки своя глас, не могат да сглобят парченцата от едната или от другата алтернатива според собствените си предпочитания и виждания. Последните най-често не са дори техни, а са, нормално, отъждествявания с картини - в единия случай неизбежно карикатурни, а в другия също толкова неизбежно идилични, нарисувани от политиците и водачите на общественото мнение.

Дискредитираната децентрализация

Явор Алексиев / 17.06.2016
Ако подкрепящите концепцията за фискална децентрализация се опитваха да придадат на българската община имидж на местна власт, която може да бъде по-малко зависима и достатъчно отговорна, то механизмът за финансово оздравяване успя да ги опортрети като група фискални безотговорници.

Дефлацията подкрепя потреблението, но докога?*

Десислава Николова / 17.06.2016
Към момента спадът на цените и раздвижването на трудовия пазар подкрепят вътрешното потребление, а то от своя страна тегли напред икономиката. Но е много възможно тези фактори скоро да започнат да „издишат”. От това дали износът отново ще тръгне нагоре, ще зависи и растежът на икономиката на страната през 2017-2018 г.

Липсата на самоконтрол в енергетиката води до нови грешки

Калоян Стайков / 17.06.2016
След като е създаден фонд, който да решава минали проблеми, свързани както с политиката (национална и европейска) за насърчаване на производството на електроенергия от определени източници, така и с регулаторните решения за крайните цени, вече се обмисля как той да бъде използван за други цели. Но веднъж направеният компромис лесно води до нови, а в историята на НЕК компромисите клонят към безброй.