"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 27.05.2016

Механизмът за финансово оздравяване на общините вече е приет окончателно от парламента. В началото на годината вече коментирахме някои от недъзите на тази идея, които в общи линии останаха в сила и в крайния вариант на законопроекта. За да онагледим по-ясно какво беше прието, нека отговорим на няколко прости въпроса.

Идва ли краят на дефлацията?

Десислава Николова / 27.05.2016
Вече близо 3 години българската икономика работи в условия на дефлация. Негативният ръст на потребителските цени на годишна база започна още от август 2013 г. и с две кратки прекъсвания през 2015 г. (февруари-май и август-септември) продължава и до днес. Това е единственият досега дефлационен период след започване на прехода.

Преходът от безработица към заетост в България и ЕС

Явор Алексиев / 27.05.2016
Едва 8% от безработните лица през третото тримесечие на 2015 г. са успели да намерят работа през четвъртото тримесечие, като по-нисък дял се забелязва единствено в Румъния (7,7%) и Гърция (4%). За сравнение, средно за ЕС 17,7% от безработните са успели да си намерят работа през последното тримесечие на миналата година.

Убиване на регулаторния паразит*

Ричард Ран / 27.05.2016
Успешният паразит не убива гостоприемника си. От друга страна, федералният регулаторен паразит е на път да убие златната гъска, която го храни. Няколко проучвания на институции с висока репутация бяха публикувани последните дни, като всички те достигат до сходни и притеснителни заключения: броят и разходите за федерални регулации растат много по-бързо от икономиката, а в същото време тези регулации имат значим негативен ефект върху растежа на икономиката и процеса на създаване на работни места.