"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Калоян Стайков / 20.05.2016

От опита на България с Европейския семестър се вижда, че механизмът за провеждане на координирани реформи не е нито ефективен, нито особено успешен. Препоръките изглеждат добре аргументирани, но са твърде общи, меки и непостоянни (в някои години присъстват, а в други – не). Общите препоръки са политически удобни, тъй като почти всякаква промяна в работата на дадена институция може да се определи като „подобряване на капацитета”. Препоръка – дадена, препоръка – изпълнена, резултат – в най-добрия случай, съмнителен.

По-бавен ръст на заетите

Явор Алексиев / 20.05.2016
В отсъствие на търсене за нискоквалифициран труд, новото минимално заплащане може допълнително да забави осигуряването на заетост за дългосрочно безработните. Кумулативният ефект от стагнираща икономическа активност и по-бавен преход към заетост за текущо безработните означава и по-бавно увеличаване на броя на заетите в последващи периоди.

Бай Ганьо патриот

Любомир Авджийски / 20.05.2016
От началото на май обществото наблюдава или участва в битката на едни депутати с Конституцията и с българите извън страната. Въпросните депутати имат кауза – да защитят националната сигурност като ограничат възможността за гласуване на българските граждани в Турция. Ограничаването на българските турци ограничава и всички останали българи извън страната. Но това е необходимата цена, която е нужно да платим, за да защитим националната си сигурност, ни убеждават „патриотите“.

България е страната, в която най-много от малките деца се отглеждат от родителите си

Зорница Славова / 20.05.2016
Дългата продължителност на майчинството, липсата на места в яслите в големите градове и алтернативата в малките са основните причини за ниската икономическа активност на майките. Това се отразява на професионалната реализация, заетостта и доходите на жените в България.