По-бавен ръст на заетите
Явор Алексиев / 20.05.2016
В отсъствие на търсене за нискоквалифициран труд, новото минимално заплащане може допълнително да забави осигуряването на заетост за дългосрочно безработните. Кумулативният ефект от стагнираща икономическа активност и по-бавен преход към заетост за текущо безработните означава и по-бавно увеличаване на броя на заетите в последващи периоди.
Инфографика: Динамика на бедността
20.05.2016
Сравнение на доходите на българските домакинства през 2010 и 2013 г.
Бай Ганьо патриот
Любомир Авджийски / 20.05.2016
От началото на май обществото наблюдава или участва в битката на едни депутати с Конституцията и с българите извън страната. Въпросните депутати имат кауза – да защитят националната сигурност като ограничат възможността за гласуване на българските граждани в Турция. Ограничаването на българските турци ограничава и всички останали българи извън страната. Но това е необходимата цена, която е нужно да платим, за да защитим националната си сигурност, ни убеждават „патриотите“.
България е страната, в която най-много от малките деца се отглеждат от родителите си
Зорница Славова / 20.05.2016
Дългата продължителност на майчинството, липсата на места в яслите в големите градове и алтернативата в малките са основните причини за ниската икономическа активност на майките. Това се отразява на професионалната реализация, заетостта и доходите на жените в България.