"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 13.05.2016

В унисон с най-мрачните прогнози за износа през 2016 г., първото тримесечие показва спад на продажбите на външните пазари на България. Общият износ на страната е спаднал с 1,6% за първите три месеца, като основният „виновник” е износът за трети страни, който се свива с 8,8% за периода след срив с 23,0% през март.

Либерализиране на пазара с нови държавни помощи

Калоян Стайков / 13.05.2016
От няколко години процесът на либерализиране на пазара на електроенергия в България наподобява преследване на надуваема топка в басейн – аха да я хванеш и тя се отдалечава още малко.

Икономическо раздвижване и по-високи данъчни приходи

Калоян Стайков / 13.05.2016
Експресните данни за развитието на икономиката и бюджетното изпълнение до края на март вдъхват оптимизъм за постигането на бюджетните цели, ако икономическата ситуация се запази такава. Независимо от това все още съществуват рискове пред икономиката – както вътрешни като политическата нестабилност, така и външни като забавянето на световната икономика, които могат да осуетят амбициозната цел на правителството за бюджетна консолидация през тази година.

Изследване на ИПИ: Успехите и провалите на българските общини

13.05.2016
Близо 70% от разходите на общините могат да бъдат класифицирани като провал, а едва 5% - като успех. Това показва прегледът на всички публикувани одитни доклади на Сметната палата за общините в България, изготвен от ИПИ. В докладите са обхванати 83 общини и техните разходи за близо 6 млрд. лв. за периода 2011-2014 година.

Предлаганата децентрализация на прокуратурата – противоречива и недостатъчна

Любомир Авджийски / 13.05.2016
Реална гаранция за необходимата децентрализация на прокуратурата би била процедура за обжалване на неправомерна намеса в работата на прокурорите от техните ръководители и по-горестоящите прокурори. Такава процедура е възприета в Румъния, където прокурорите могат да подават жалба пред Висшия съдебен съвет, ако преценят, че други прокурори се намесват неправомерно в работата им по конкретни дела.

Докъде стигнаха реформите на Калфин

Явор Алексиев / 13.05.2016
Оставката на вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин дойде в момент, в който системата на социалното подпомагане имаше нужда от последователност - не толкова в посоката на политиките, колкото в подхода към тях.

Инфографика: Заетостта като фактор за бягство от бедност

Явор Алексиев / 13.05.2016
Анализът на ИПИ "Динамика на бедността" разкрива, че движението на домакинствата между доходните групи в България е значително. Бедността е в немалка степен динамична, тоест нейният състав се мени през годините. Водещият фактор за бягство от бедност е заетостта - 67,7% от избягали от бедност в периода 2010-2013 г. живеят в домакинство, в което има трудови доходи.