"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Нов анализ на ИПИ: Динамика на бедността

28.04.2016
Институтът за пазарна икономика изготви анализ, който проследява в динамика доходите на домакинствата в България и изследва движението между отделните доходни групи през годините. Бедността е в немалка степен динамична. Нейният състав се мени през годините, като около 40% от домакинствата се изкачват по стълбата на доходите и не се връщат обратно в бедност в средносрочен план. Водещият фактор е заетостта.

Докога България ще е на опашката

Зорница Славова / 28.04.2016
Ако погледнем последните издания на най-разпространените международни класации, отново можем да видим, че като цяло нищо не се е променило. Тези резултати продължават да класират страната като една от най-слабо развитите държави в Европейския съюз и в Европа.

„Капитал и лихва“ на Ойген фон Бьом-Баверк

Явор Алексиев / 28.04.2016
„История и критика на теорията за лихвата“ е творба, която Лудвиг фон Мизес определя като „най-забележителния принос към съвременната икономическа теория”.

Индивидуална партида vs технически пул

Петър Ганев / 28.04.2016
Пенсионният модел отново е пред сериозни промени непосредствено преди празници. След като в края на 2014 г. само в рамките на една седмица беше отворена възможността за отказване от лични спестявания в полза на солидарния стълб, сега отново, без предварителни дискусии и каквато и да е оценка на ефектите от предложеното, се разписват правилата за получаване на пенсии от личните партиди във втория стълб.

Парадоксът на привидната полова равнопоставеност

Александра Александрова* / 28.04.2016
В новата книга на Нима Санандаджи - шведски автор от кюрдски произход, подробно се разглежда въпросът за това каква всъщност е пречката жените от скандинавските страни да се изчакват до върха на кариерната стълбица.

Покана от ИПИ: Летен семинар "Europe & Liberty”, Банско 2016

28.04.2016
Институтът за пазарна икономика, Фондация за свободата „Фридрих Науман” и Institute for Economic Studies – Europe за поредна година организират съвместно едноседмичен летен семинар в Банско (България). Замисълът на семинара е да послужи като въведение в идеите на класическия либерализъм, както и да бъдат дискутирани съвременните предизвикателства пред свободата. Семинарът ще е както с местни, така и с чуждестранни участници и ще бъде изцяло на английски език. Опитът от последните години показва, че участниците са поне от десет различни страни, като българската група студенти, разбира се, е най-голяма.